Advent en Kerstmis

Advent en Kerstmis

Zondag 4 december 2022, is het de tweede zondag van de Advent, de tijd van voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis, én de tijd waarin wij vol verwachting uitzien naar de tweede komst van Christus op het einde der tijden. In de eerste lezing horen we het visioen van de profeet Jesaja, dat God ervoor zorgt dat niemand meer zondigt, niemand meer kwaad doet, en heel de aarde zal zijn vervuld met liefde tot God. In de tweede lezing is het de apostel Paulus die ons eraan herinnert dat de Schrift ons volharding en vertroosting schenkt, zodat de hoop in ons levend blijft. In het evangelie ten slotte is het Johannes de Doper die ons oproept met God mee te werken door ons te bekeren en alle eigenwaan achter ons te laten. Later zal het Jezus zelf zijn die zijn gehoor blijft oproepen tot bekering en geloof.

Deze altijd actuele oproep tot bekering en geloof helpt ons om niet ontmoedigd te raken als we zien dat na tweeduizend jaar de chaos en het onrecht in onze wereld alleen maar groter lijken te worden: oorlogen, onlusten, natuurrampen, klimaatverandering, enz. Ook voor velen dichtbij lijken de levensomstandig­heden steeds moeilijker te worden: gestegen energieprijzen, veel huishoudens die financieel niet meer rond kunnen komen, jongeren die nauwelijks hun draai in het leven kunnen vinden, de nasleep van de coronapandemie, kerksluitingen en soms zelfs afbraak van kerken, enz. Inderdaad: er is veel ellende en tegenspoed onder ons, die we niet kunnen of mogen ontkennen of zelfs maar relativeren.

Daarom is deze adventstijd misschien wel meer dan ooit een tijd  om met nog meer vertrouwen onze hoofden omhoog te heffen en de helpende hand aan te nemen die God ons altijd en overal blijft aanreiken. En niet alleen ons: àlle volkeren zullen toestromen naar de troon van Christus Koning, zoals we vandaag al zien voorzegd bij de profeet Jesaja. Verder wordt ons in de Brief aan de Hebreeën verzekerd dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, en worden wij gewaarschuwd ons niet van de wijs te laten brengen door allerlei vreemde theorieën, maar te blijven steunen op Gods genade. (Hebr. 13,8-9) Bovendien vieren wij al eeuwenlang met miljoenen mensen wereldwijd Kerstmis en wordt dat nooit saai of ouderwets. Advent en Kerstmis zijn dus elk jaar hetzelfde én ook elk jaar weer nieuw.

Laten wij ons deze adventstijd opnieuw en met nog meer aandrang uitgenodigd weten niet op eigen krachten en inzicht te vertrouwen, maar op de kracht van God, die ons het eerst heeft liefgehad, en ook in onze tijd in zijn Zoon Jezus openlijk tot ons spreekt en niets geheim houdt (Joh. 18,20), die de zonden van de wereld wegneemt en die met ons is tot het einde der tijden.

Pater Gerard Wijers s.s.s. Amsterdam

Delen

Lid van de congregatie van Sacramentijnen is pater Wijers woonachtig in de in Amsterdam bij de Begijnhof en assisteert heel regelmatig op het heiligdom.

Nieuwste overwegingen