Adios

2017.12.olv-ter-nood-adios-zr-iuxta-afscheid

Een mooie Spaanse groet: Adios! Oftewel: Tot bij God! Tot we elkaar voor het aangezicht van God in de hemel weerzien dus… Het is een groet die ik in de afgelopen maand december veel heb willen gebruiken, ook al sprak de ander geen Spaans. Velen van u zullen al wel gehoord hebben dat ik de overstap ga maken naar de contemplatieve tak van onze congregatie en daarom als overste van de zustercommuniteit op het Heiligdom gestopt ben. “Tot ziens” was in dit geval geen handige groet, want als alles goed gaat, zie ik u niet meer terug. Ik kreeg dit zelfs als wens van Pastoor Overmars mee: “Ik hoop u nooit meer te zien!”. Dat is niet omdat hij mij niet aardig vindt, maar omdat hij snapt dat als dit contemplatieve leven werkelijk mijn weg is, ik niet meer op het Heiligdom terug zal keren. Een bezoekje hier en daar zit er dan niet meer in. Mijn leven zal zich gaan afspelen in het verborgene, biddend, offerend. Dat is niet voor iedereen begrijpelijk, voor sommigen zal het misschien lijken als iets uit lang vervlogen tijden. Toch is er niets actueler dan de nood aan gebed en offers, daar ben ik van overtuigd. Ik hoor en zie die nood overal en het heeft me dusdanig aangegrepen dat ik er werk van wil gaan maken… “Aha”, zei een broeder van de abdij van Egmond toen ik hem het nieuws vertelde, “u gaat direct naar het Hart van Jezus!”. Dat vat het contemplatieve leven mooi samen! De afzondering waar ik voor kies is geen afsluiting of uitsluiting: ik neem u allemaal mee in het gebed; het  bisdom en de hele Nederlandse Kerk zal ik dag in dag uit aan de voeten van de Heer leggen en voor u allemaal de genades afsmeken die u nodig hebt. “Wat een troostvol idee”, zei een moeder me, “dat er ergens een zuster voor ons bidt..”. Ik hoop dat dat werkelijk een troost mag zijn voor velen! Ik reken op uw gebed om mijn roeping vol te kunnen houden.

Mijn opvolgster hebben sommigen al mogen ontmoeten: Zr. Esperanza, een Argentijnse zuster die na een paar jaar in Brunssum te hebben gewoond, zeven jaar overste in Suriname is geweest. Of ze al Nederlands spreekt, wil iedereen weten. Ja dus, met een perfect Surinaams accent J U zult al snel ingenomen zijn met deze zuster, dat weet ik zeker. Ze heeft al verschillende vergaderingen bijgewoond en we hebben uitgebreid over het mooie apostolaat op het heiligdom kunnen spreken, dus dat komt helemaal goed.

Rest mij nu nog u van harte een zalig nieuwjaar te wensen, Gods zegen voor u en de uwen en: Adios!

Zr. Iuxta Crucem

Share

Zuster Iuxta Crucem Belgers is lid van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará.

Vorige weekbrieven