LICHT IN DUISTERNIS

Advent en Kerstmis 2023 bij OLV ter Nood


Op weg naar het licht van Advent en Kerstmis


Steeds vroeger gaat de zon onder, de dagen worden korter en de nachten langer. Velen maakt het somber. Maar misschien bieden de donkerste en stilste momenten wel de beste condities voor de ervaring van hoop, zoals het ook in het diepste duister is dat de vlam van een kaars het helderst schijnt. Op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo zijn in november en december diverse retraites en bijeenkomsten te bezoeken op weg naar het licht van Advent & Kerstmis .


VERLICHT MIJN PAD

Tijdens de donkere dagen zijn de paden in het kapelbos in ieder geval verlicht en dus veilig te bewandelen. Ruim 400 donateurs hebben dit mogelijk gemaakt. Helaas kunnen we op ons eigen levenspad en in de wereld niet zomaar een aantal lantaarns plaatsen. Soms tasten we in het duister. In deze periode gaan we bij OLV ter Nood samen op zoek naar de lichtpunten die ons de weg kunnen wijzen.
STEUN HET HEILIGDOM MET EEN GIFT

Het realiseren van de activiteiten en het onderhouden van het Heiligdom kan dankzij de bijdragen van allen die Onze Lieve Vrouw ter Nood een warm hart toedragen.


DECEMBER: ADVENT & KERST 2023

We zijn onderweg. Wandelend in duisternis, totdat licht ons ontmoet. Welk licht kan Kerstmis eigenlijk schijnen op ons pad?

NIET WANDELEN IN DUISTERNIS

9 dec. – 8 jan. Bewandel het ‘pad van Nazareth naar Bethlehem’

9 december Toewijding aan Maria volgens Grignion de Montfort
‘Door Maria tot Jezus.’ Tijdens de Heilige Mis om 11.00 is de toewijding.

10 december Lezing Wandellust met Twan Huys
Wandelen kan inspirerend, louterend en zelfs helend zijn.VOL VERWACHTING UITZIEN

12 december Kleine krans of deurtak voor Advent en Kerst
Workshop groen met betekenis

13 december Gulden mis
Een viering enkel verlicht met kaarslicht.

15-17 december Adventsretraite ‘Baan de weg voor de Heer’
In de advent zien we uit naar de Messias, de Verlosser. Als we dat beseffen zullen we ook de betekenis van Kerstmis beter begrijpen en met des te meer vreugde vieren.olv-ter-nood-heiloo-advent-op-weg-naar-kerstmis


licht-processie-olv-ter-nood-heiloo


LICHT VOOR ELKAAR

16 december Inloopconcert Ensemble Klein Geluk

17 december Familiedag

20 december Gebeds- en Bezinningsdag Kerstmis

23 december Kerstliederen (mee)zingen bij vuurkorf ♫

24 december Kerstnacht – met lichtprocessie

25-26 december KerstmisTERUGBLIK: NOVEMBER 2023

Het programma binnen het thema ‘Licht in Duisternis’ is hieronder weergegeven. We hopen u in deze periode geregeld op het Heiligdom te mogen verwelkomen.LICHT VOOR DE ZIELEN

1-2 november Allerheiligen en Allerzielen
Nachtelijke aanbidding, extra Heilige Missen en het branden van kaarsen voor vrienden van Kapel die in het afgelopen jaar zijn overleden.

1 november Start voorbereiding toewijding aan Maria
‘Door Maria tot Jezus’: 30 dagen voorbereiding voor de toewijding aan Maria volgens Grignion de Montfort op zaterdag 9 december.

5 november Jubileumconcert Scola Cantorum Kennnemerland
We vieren 50 jaar uitvoering van Gregoriaanse gezangen. Eén van de thema’s in het concert is Allerheiligen met Willibrordus en Adelbertus.


Ignatius van Loyola


LICHTENDE VOORBEELDEN

8 november Lezing ‘Moderne Geloofsgetuigen’
Kerk in Nood brengt de verhalen tot leven van moedige christenen die tot het einde getuigden van het geloof. Deze lezing wordt gegeven als inleiding op #REDwednesday.

12 november Viering ‘La Messe une journée de la Lumière’
De Heilige Mis wordt begeleid door verschillende koren, die speciaal voor de mis gecomponeerde muziek ten gehore brengen.

16-19 november Retraite Geestelijke Oefeningen (voor mannen)
Volgens de heilige Ignatius van Loyola. Langdurig stil gebed, indachtig het leven van Jezus, maakt duidelijk hoe je de Heer kunt volgen om daardoor het evangelie meer gestalte te geven in je leven.LICHT OP GELOOF

22 november #REDwednesday
Wereldwijd worden gebouwen, kerken en kapellen rood aangelicht om aandacht te vragen voor de afnemende geloofsvrijheid. Thema dit jaar: ‘Wees een licht in de duisternis’.

25 november Vanuit de duisternis naar het licht | Getuigenis Marino Restrepo
Geboren in Colombia werkte hij in Hollywood als acteur en muzikant. Bij een bezoek in 1997 aan zijn geboortedorp werd hij ontvoerd door rebellen. Dit veranderde voor altijd zijn levensweg. Luister naar zijn verhaal.
van duisternis naar licht