Uitnodiging Synode op 15 maart 2022

Uitnodiging Synode op 15 maart 2022

Geachte betrokkene bij het heiligdom OLV ter Nood,

Paus Franciscus heeft de hele Kerk, van hoog tot laag, uitgenodigd om met elkaar na te denken over de vraag hoe de Kerk meer open en nabij kan zijn, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren. Een kerk dus die echt gemeenschap is en missionair. En hij heeft gevraagd om dat te doen door samen te komen en naar elkaar te luisteren, te beginnen in de bisdommen, dekenaten en parochies en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dat is geheel nieuw voor de Rooms-katholieke Kerk.

We noemen dit een synode. En deze synode heeft als titel: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending’. Paus Franciscus wil hiermee zeggen dat synodaliteit een weg is, een traject, dat een geschenk is en een opgave: door gezamenlijk deze weg te gaan en te reflecteren over de afgelegde route zal de Kerk kunnen leren van wat zij zal ervaren. Ons wordt dus gevraagd om door samen onderweg te zijn te leren wat dat is. We worden synodaal door een synode te houden.

Dit wil niet zeggen dat de Kerk een soort enquête gaat houden of een parlement is. Het gaat erom dat we door te luisteren naar elkaar, ook leren luisteren naar de heilige Geest. Als de heilige Geest er niet is, is het geen synode, heeft de paus gezegd. Daarom is ook het gebed van de synode zo belangrijk. Het is het gebed dat vanouds werd gebeden in het Tweede Vaticaans Concilie . Door ruimte te geven aan de heilige Geest die als een wind “blaast waarheen Hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt” (Joh. 3, 8), staan we open voor de verrassingen die de Geest ons op de weg zal brengen.

Het doel van de Synode is niet om documenten te produceren, maar om dromen te laten kiemen, profetieën en visioenen te stimuleren, hoop te laten opbloeien, vertrouwen te geven, wonden te helen, relaties te weven, een dageraad van hoop op te wekken, van elkaar te leren, en een positief denkbeeld te creëren dat de geesten verlicht, de harten verwarmt, en de handen versterkt. (Paus Franciscus)

Om te luisteren naar wat de heilige Geest ons zegt zijn drie woorden van belang: ontmoeten, luisteren en onderscheiden. Dat is belangrijk: de Heer en elkaar ontmoeten en luisteren en onderscheiden wat van de Geest van God komt en wat niet.

Wij willen u als betrokkene bij het heiligdom OLV ter Nood graag uitnodigen om deel te nemen aan de synode op ons heiligdom in het Julianaklooster/ Gastenhuis op dinsdagavond 15 maart a.s. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00) en zal tot ca. 21.30 uur duren. Klik hier om u direct aan te melden of of bij het secretariaat info@olvternood.nl of 072-5051288 (tussen 10.00 en 15.00 uur). Aanmelden kan t/m vrijdag 11 maart.

Het programma voor deze avond zal zijn:

Vanaf 19u         Inloop met koffie en thee

19.30u             Welkom en uitleg over deze synode

19.45u             Gebed en uiteengaan in groepjes met ieder een eigen kernthema

19.50u             10 min. reflectie in stilte over de Centrale vraag

20.00u             20 min. uitwisseling (er is iemand bij die gedachten noteert)

20.20u              Korte pauze met koffie en thee

20.35u             10 minuten reflectie in stilte over een Kernthema

20.45u             20 min. uitwisseling over het thema

21.05u             Stilte (5 min.) en uitwisseling (onderscheiding)

                        Tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit ‘samen op weg zijn’

21.25u             Kort centraal samen komen

Afsluiting met een drankje

 

Meld u zich dus graag aan en we zien u graag op 15 maart in het Julianaklooster aan de Hoogeweg 65 in Heiloo. Parkeren (auto’s) graag op de parkeerplaats aan de Kapellaan (Kapellaan 144).

Na aanmelding ontvangt u, per mail, informatie over de centrale vraag en de kernthema’s zodat u zich thuis al kunt voorbereiden op de avond.

Met vriendelijke groet,

Rector Jeroen de Wit
Heiligdom Heiloo