Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in het gastenhuis

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen in het gastenhuis

Het Hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood is één van de zes plekken in Noord-Holland Noord die direct be­schik­baar zijn voor nood­op­vang van Oekraïense vluch­te­lingen. Het gaat om 28 plaatsen die op zeer korte termijn kunnen worden gerealiseerd. De ver­wach­ting is dat andere plaatsen in ons bisdom spoe­dig zullen volgen.

Het Hei­lig­dom wordt in de opvang onder­steund door allerlei maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties zoals dat ook gebeurde bij de COVID opvang. Vooralsnog zijn de GHOR, Thuis­zorg Cirkel-Heiloo Egmond, Stich­ting DNO Doen, het Leger des Heils en het Rode Kruis hier wederom bij betrokken en zal ook een beroep wor­den gedaan op huisartsen uit Heiloo, GGZ, andere medische zorg en voor­zie­ningen.

Het gastenhuis van het Heiligdom zal fungeren als eerste lijn opvang waarbij vluch­te­lingen voor twee à drie weken op­ge­van­gen zullen wor­den en daarna overge­plaatst naar een opvang voor lan­gere duur.

De keukenstafleden van het gastenhuis zullen drie keer per dag maaltijden voor de vluchtelingen verzorgen en cateren op andere locaties.