Kinderkoor Rejoice

Kinderkoor Rejoice

Rob en Sandra Fase de jonge koorleden voor hun  repetitie ontvangen. Kinderen en jongeren enthousiast maken om te zingen is hen wel toevertrouwd: Rob en Sandra hebben al vele jaren ervaring met kinder- en jongerenkoren. En dat enthousiasme is hard nodig. Veel koren vergrijzen en regelmatig stopt een koor bij gebrek aan leden. Ook onze ‘eigen’ koren, Ubi Caritas en Magnificat, hebben veel moeite om nieuwe koorleden te vinden. Doorstroming vanuit kinder- en jongerenkoren kan bestaande koren in de toekomst versterken.  Klein, maar met veel plezier. Hopelijk gaat dat aanstekelijk werken en melden zich de komende weken nieuwe kinderen aan voor het koor. Geoefend wordt elke zaterdagochtend van tien tot elf, waarna er nog tijd is om met elkaar iets lekkers te drinken. En één keer per maand zal het koor zingen tijdens de Heilige Mis van half elf op zondagmorgen.

Ben je jong en heb je zin om te zingen? meld je aan bij het secretariaat van het Heiligdom (tel. 072- 505 1288).

Visit de web site van Rejoice koor:  https://rejoicekoor.nl/

Het koor is opgezet voor kinderen van de basisschool, maar als tiener ben je zeker ook welkom. En ben je net iets ouder, denk dan eens aan een zangcarrière bij Ubi Caritas of Magnificat.