Gezinnen


22
jan 2020
Het nieuwe kinderkoor is gestart

In de laatste Vriendenbrief van vorig jaar werd er al melding van gemaakt: het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood start een nieuw kinderkoor. Zaterdag 11 januari jongstleden hebben Rob en Sandra Fase de jonge koorleden voor hun eerste repetitie ontvangen. Kinderen en jongeren enthousiast maken om te zingen is hen wel toevertrouwd: Rob en Sandra hebben al vele jaren ervaring met kinder- en jongerenkoren. En dat enthousiasme is hard nodig. Veel koren vergrijzen en regelmatig stopt een koor bij gebrek aan leden. Ook onze ‘eigen’ koren, Ubi Caritas en Magnificat, hebben......

Lees meer