Dagelijks Brood ‘wordt’ Romeins Missaal

portal tiltenberg olv ter nood

Sinds enkele maanden is de website Romeins Missaal van De Tiltenberg in Vogelenzang beschikbaar. De website geeft voor elke dag de volledige teksten voor de viering van de Eucharistie. Waar van toepassing geeft de website tevens de teksten voor speciale vieringen zoals bijvoorbeeld hoogfeesten en bisdom gerelateerde vieringen. De website Romeins Missaal biedt dus iedereen die een heilige Mis wil volgen de mogelijkheid om de volledige tekst van een viering op zijn smartphone, tablet of computer mee te lezen. De website Romeins Missaal is daarmee veel uitgebreider dan de webversie van het Dagelijks Brood op de website van het Heiligdom. Daarom is besloten om het Dagelijks Brood niet meer op de website van Onze Lieve Vrouw ter Nood te plaatsen. In plaats daarvan verwijzen wij naar de website Romeins Missaal van De Tiltenberg: www.tiltenberg.org/missaal. De printversie van het Dagelijks Brood voor de doordeweekse vieringen op ons Heiligdom blijft uiteraard wel beschikbaar; deze treft u aan op de tafel achterin de kapel waar de viering plaatsvindt.