Ik kniel neer actie

Ik kniel neer actie

Ik kniel neer is een actie van Stichting Hrtlink. Ook OLV ter Nood doet mee aan deze actie. Jij ook?

In de videoboodschap ‘Ik gooi een steentje in de vijver’, die je op de website www.ikknielneer.nl kunt bekijken, wordt ervoor gepleit dat christenen in Nederland de handen ineenslaan om samen te bidden voor ons land, de regering en de Kerk. Wat zou het geweldig zijn als christenen uit elk dorp en elke stad en uit wat voor gezindte dan ook, op 2 Januari aan deze dag meedoen en dat we de dag afsluiten met een gezamenlijk gebed om 20.00 uur! Stel je voor dat we dan met zoveel mogelijk christenen in heel ons land in kerken of huiskamers gezamenlijk neerknielen om ons te verootmoedigen en te bidden voor ons land, voor de regering en voor de kerk. Zou dat niet geweldig zijn? Misschien kan jij zelfs je huiskamer of kerk openzetten om dit samen met anderen te beleven. Dit vanzelfsprekend binnen de dan geldende Corona maatregelen. En wellicht is het mooi om dit samen met je kinderen te doen. Toen Josafat en het volk bij elkaar kwamen om neer te knielen en te bidden, waren de kinderen er ook bij! (2 Kronieken 20:13,18)

Bidden kan natuurlijk op verschillende wijze en in verschillende houdingen. We komen in de Bijbel staan, knielen en liggen tegen. Salomo knielt neer voor een indringend gebed (2 Kron. 6:13), Ezra en het volk knielen neer (Neh. 8:7), de profeet Elia bidt met zijn hoofd tussen zijn knieën (1 Kon. 18:42), Daniël knielt voor de open vensters (Dan. 6:11), Paulus knielt neer om te bidden (Hand. 21:5) en Jezus knielt neer om te bidden in de hof van Getsemane (Luk. 22:41).

Wie knielt komt letterlijk laag bij de grond terecht, die maakt zich klein voor God. Dat is een houding die goed past bij christenen die zich willen verootmoedigen en zich diep afhankelijk weten van God. Laten we met elkaar erkennen dat we in deze crisis God nodig hebben en samen onze knieën buigen voor Hem!

Meedoen aan deze actie? Dan kun je je hier aanmelden.