Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen, met ingang van 29 april 2021

corona-kerk-afstand-kerkbank

De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten een beperkte verrui­ming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen met meer dan 300 reguliere zit­plaatsen. In deze grote kerken mag, met ingang van 29 april 2021, maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn.

De hui­dige fase van de corona­pan­de­mie die als ‘zeer erns­tig’ geldt laat nog geen ver­dere versoepeling toe, aldus de bis­schop­pen.

Gezien dit bericht kunnen wij vanaf heden ook tijdens de Heilige Missen op ons Heiligdom, meer mensen ontvangen en wij hebben de aantallen vastgesteld op:

Bedevaartkapel:            75
Genadekapel:               20
Kloosterkapel:              30

 

U kunt zich, zoals u gewend bent, aanmelden voor iedere viering, via meevieren bisdom Haarlem-Amsterdam

Voor de vieringen op zondag en op de eerste zaterdag van de maand (Eerste Zaterdagbedevaart) is dit verplicht.

 

Voor meer informatie over het besluit van de Nederlandse Bisschoppen, klik hier.