Versoepeling coronamaatregelen in de kerk

corona-olv-ter-nood

Met ingang van 26 januari 2022 worden de coronamaatregelen in de kerk versoepeld. Zo hoeft u zich niet meer op voorhand aan te melden als u een viering wilt bijwonen en geldt alleen nog de 1,5 meter regel in de kapellen en het dragen van een mondkapje.

Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deel­ne­men wordt weer bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw (zoge­noemde an­der­halve meter capaci­teit). Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het bisdom Haarlem Amsterdam.