Nieuws Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood


11
jan 2019
DE DOOP VAN DE HEER

Deze zondag sluiten we de Kersttijd af met het feest van de Doop van de Heer. We maken een sprong in de tijd van ongeveer dertig jaar. Speelde tot nu toe alles zich af rond de geboorte van de Heer; nu staat Hij als jongeman van ongeveer dertig jaar onder de duizenden die zich door Johannes de Doper laten dopen in de Jordaan tot bekering en vergeving van hun zonden. Ook Jezus treedt toe om gedoopt te worden. Johannes wilde Hem tegenhouden, maar Jezus verklaarde dat het passend was om het zo......

Lees meer


johannes-de-doper-olvternood-weijers

Bekeren en Geloven

ZONDAG 21 JANUARI 2018 Vandaag horen we Jezus zeggen: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” (Mc. 1,15). In het evangelie volgens Mattheüs...


Lees meer