Zalig Nieuwjaar!

Zalig Nieuwjaar!

Ja, dat mogen we elkaar wensen op deze dag. Er is een nieuw jaar begonnen, kerkelijk jaar dan wel te verstaan. We zijn overgegaan van het oude kerkelijk jaar, de 34e Zondag door het Jaar, naar het nieuwe jaar, de 1ste zondag van de Advent.

De lezingen op deze 1ste zondag van de Advent geven dit ook altijd heel mooi aan. Enerzijds sluiten de lezingen nog aan bij de lezingen van vorige week, vooral de 2de lezing en het Evangelie, die zinspelen op de Wederkomst van de Heer, maar de 1ste lezing begint reeds de Adventsverwachting wat te voeden.

Het Evangelie spreekt over tekenen die zullen voorafgaan aan de Komst van de Heer in Glorie, zoals tekenen aan zon, maan en sterren, gebulder van een onstuimige zee en hemelse heerscharen die in verwarring geraken. In de geschiedenis is al vaak gepoogd om deze te duiden, en soms heb je zelfs mensen die exact aan kunnen geven wanneer de Wederkomst van de Heer is. Dan weet u één ding zeker: dat het niet klopt! Want we kennen “dag noch uur”.

Maar Jezus waarschuwt ons wel om alert te blijven. Niet te veel op te gaan in het genot en de zorgen van de wereld, maar om waakzaam te zijn en te bidden. Want hij zàl komen deze Dag, dat is een ding wat zeker is.

Ook nu zo in deze tijd wordt er vaak een verband gelegd met eindtijd theorieën. Ik waarschuw mensen altijd om hier niet al te veel mee bezig te zijn. Zeker niet om alles op internet hier maar over op te zoeken. In die zin denk ik dat het veel beter is om het advies van Jezus te volgen: te waken en te bidden, om voorbereid te zijn op wat er ook maar mag gebeuren.

De Advent is hier een speciale tijd voor; om te waken en te bidden. We gaan weer toeleven naar de Geboorte van onze Verlosser. Hij die onze kleinheid heeft aangenomen om ons tot Kinderen van God te maken, wat willen we nog meer! Laten we elke dag proberen echt als kinderen van God te leven en extra tijd van gebed te nemen. Dan hebben we niets te vrezen. Dan leven we in blijde verwachting toe naar de Geboorte van de Heer met Kerstmis, en zijn we ook voorbereid voor een eventuele Wederkomst van de Heer; wanneer het ook moge zijn.

Ik wens u nu alvast een hele gezegende Advent en dus nogmaals: Zalig Nieuwjaar!

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

Rector Jeroen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Recent Sermons