‘t Putje is weer open!’

't Putje is weer open!'

Gelukkig, eindelijk heeft Onze Lieve Heer de “sluizen” weer wat opengezet en regent het weer wat in ons land. Zeer gewenst na deze lange periode van droogte. Ik meen dat ik het slechts één keer eerder heb meegemaakt in mijn periode als rector, dus sinds september 2016, dat we het Putje moesten afsluiten wegens watergebrek.
Het is ook een beetje symbolisch, zomers gaat alles op een lager pitje, het vaste programma op ons heiligdom van Familiedagen, avonden voor tieners en jongeren, catechese voor kinderen etc., ligt allemaal een beetje stil, maar nu in september begint ook dit allemaal weer te lopen.

Om te beginnen volgende week zondag 25 september is er weer de eerste Familiedag van het jaar. De Familiedagen zijn altijd een groot succes, het zijn prachtige zondagmiddagen voor families en gezinnen om elkaar te ontmoeten bij een gezellige maaltijd, catechese te ontvangen voor iedere leeftijdsgroep, een leuk spel te doen met de zusters en de dag af te sluiten met de Heilige Eucharistie om 16.00 uur in de Bedevaartkapel. Als kers op de taart dan nog een korte lichtjesprocessie naar Maria bij het water. Ca. 17.30 uur gaan de gezinnen dan altijd weer “moe maar voldaan” naar huis. Aankomende Familiedag is speciaal, aangezien de ouders en kinderen zullen aansluiten bij de het Kisi-optreden ‘Ruth-in-concert’ (zie onze website).
Afgelopen vrijdag ook weer de eerste St. Joris tienergroep voor jongens en Chiara Luce Badano, de meisjestienergroep. Dit zijn voor jongens van 12 – 17 en meisjes van 12 – 16 jaar altijd hele leuke avonden van ontmoeting (pizza), catechese en spel. Vorige week vrijdag is ook de eerste Meet & Greet the Lord gehouden. Deze avond op elke tweede vrijdag van de maand is het moment waarop jongeren van 16 – 30 jaar elkaar ontmoeten. Ook weer bij de pizza, vervolgens een inleiding en daarna Eucharistische aanbidding met wat muziek en biechtgelegenheid. En vervolgens altijd gezellig nog wat drinken.
De volwassenencatechese op de eerste woensdagavond van de maand moet nog worden opgepikt i.v.m. de langdurende ziekte van pater Wijers. Laten we blijven bidden voor zijn volledig herstel, ondertussen kijken we nog wel naar vervanging. Pastor Overmars heeft de komende tijd weer een aantal bezinningsdagen en retraites gepland staan, voor meer details hierover zie onze site.
Dinsdag 20 september begint Zr. Castissima weer met een nieuwe cursus Toewijding aan Maria volgens de H. Louis Grignion de Montfort en een week later, dinsdag 27 september begint de nieuwe Alpha cursus, waar ik zelf altijd graag bij betrokken ben. Geeft u graag nog op, bij beide is hier nog ruimte voor. Op vrijdag 23 september zal weer de eerste Kinderclub Dominic Savio zijn, tweewekelijks op de vrijdagmiddag een actieve middag voor kinderen met catechese en veel spel. Voor kinderen tussen hun Eerste H. Communie en het H. Vormsel.

Tot slot noem ik het nieuwe initiatief van Loven en Prijzen Heiloo wat reeds afgelopen voorjaar drie keer gehouden is. Ook dit najaar zijn er weer drie data gepland op de 3de woensdagavond van de maand, te beginnen op woensdag 19 oktober. Deze avonden met moderne lofprijzingsmuziek waren een groot succes, niet alleen katholieke christenen kwamen hier naar toe, maar ook vele andere christenen. Mooi om zo samen God te loven, te groeien in openheid voor de H. Geest en de persoonlijke relatie met de Heer en elkaar daarna nog gezellig te ontmoeten. Samen in Stilte, avonden met inleidingen en praktijk over gebed, verzorgd door Elize Timmermans, begint weer op donderdag 27 oktober.
Zoals u kunt lezen, de “sluizen” staan weer volledig open! Weest welkom, zie onze website voor meer informatie.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

Rector Jeroen de Wit

Deel

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen