Synodale consultatie

Synodale consultatie

Hieronder delen uit de preek van 17 oktober j.l. van Mgr. Hendriks bij de diocesane opening van het Synodale Pad dat Paus Franciscus op 10 oktober gestart is voor de Kerk. Complete tekst zie: www.arsacal.nl

Broeders en zusters,

Vanavond openen we graag de synodale consultatie in ons bisdom ter voorbereiding op de bisschoppensynode die in oktober 2023 in Rome zal worden gehouden. […]. Wat wil paus Franciscus hiermee? Vorige week citeerde hij de bekende theoloog, later kardinaal Yves Congar o.p. die heeft gezegd: “We moeten er geen andere Kerk van maken, we moeten de Kerk anders maken” […] Kort samengevat is die Kerk-die-anders-is, een Kerk die open is en nabij, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren, een Kerk dus die echt gemeenschap is en missionair.

In die gemeenschap zijn verschillende roepingen en diensten, maar klerikalisme en formalisme moeten worden vermeden: ook tegen een priester, bisschop of kardinaal moet niet worden opgekeken alsof die boven en buiten de wet en de gemeenschap staat. Eerbied en erkenning voor ieders rol en plaats is goed, maar we mogen en moeten ons realiseren dat we allemaal kleine mensen zijn die voor God staan. Niemand staat boven de wet of boven de Kerk, behalve God zelf.

In verkeerde vormen van klerikalisme kan een oorzaak liggen waarom bijvoorbeeld misbruik ongehinderd kon voortwoekeren. Dat misbruik moeten we bestrijden niet alleen door een goede klachtenregeling en behandeling, ook door een goede geestelijke en menselijke vorming van priesters en medewerkers in het pastoraat en een goede, open cultuur binnen de Kerk; we moeten open spreken, met geloof en vrijmoedig, met parrhesia, zoals de paus dat noemt. […] Dit wil niet zeggen dat de Kerk een soort enquête wil gaan houden of een parlement is. Nee, we moeten allemaal luisteren naar de heilige Geest. Als de Geest er niet is, is het geen synode, heeft de paus gezegd. Daarom is het gebed van deze synodale consultatie zo belangrijk. Het is het gebed dat vanouds en in het tweede Vaticaans concilie werd gebeden. Ook overigens moeten onze gesprekken worden omgeven door een cultuur van openheid voor elkaar en voor de Heer, een cultuur ook van geloof en gebed.

Ik citeer hierover een kort gedeelte uit de preek die de paus vorige week heeft gehouden: “Het Woord van God opent ons voor de onderscheiding en verlicht die. Dat Woord geeft de Synode richting, zodat het niet een kerkelijk “congres” wordt, een studiebijeenkomst of een politiek congres, zodat het niet een parlement is, maar een genadevol gebeuren, een proces van genezing dat geleid wordt door de Geest. In deze dagen roept Jezus ons… om ons af te vragen wat God ons wil zeggen in deze tijd en in welke richting Hij ons wil leiden”. Tot zover paus Franciscus. […] Vandaar de drie kernwoorden van dit synodale proces: Communio – Gemeenschap: wij vormen één gemeenschap, ieder met zijn of haar rol en taak – , Participatio – Deelname, we zijn allen geroepen om te participeren, betrokken te kunnen zijn – en Missio – wij zijn samen Kerk, samen staan wij voor de Missie van onze kerk.

Ik wens U allen een mooie en goede, verrijkende synodale consultatie toe. Want dat is de bedoeling: dat deze consultatie voor alle mensen die eraan deelnemen in de bijeenkomsten van de dekenaten, van de religieuzen of migrantengemeenschappen een verrijkende ervaring mag zijn, een geloofsweg, een ontmoeting met de Heer, een aanraking van de heilige Geest.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Recent Sermons