Persoonlijke relatie met de Heer

Persoonlijke relatie met de Heer

“Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet Filippus?” is een vers in het Evangelie van afgelopen zondag. Dit is ook een risico wat bij ons katholieken wel op de loer kan liggen. Wij zijn vaak erg goed in het gezamenlijk vieren en “beleven” van God, we houden van bedevaarten, processies, gezamenlijke vieringen, vooral de Heilige Mis natuurlijk, maar de vraag kan soms ook wel eens zijn in hoeverre we nu echt een persoonlijke band met de Heer hebben.

Wanneer je spreekt met Evangelische christenen, of Pinksterchristenen en misschien ook wel met andere protestanten, lijken deze soms wel een meer persoonlijke relatie met de Heer te hebben, althans, zo komt het over. Soms zo concreet dat ze zeggen van: “vandaag zei de Heer me dit of dat.”

Ja, hoe is het met mijzelf? Moet ik de opmerking die Jezus tegen Filippus maakt ook op mijzelf betrekken? Ja, misschien wel ja. Ik heb nu zo ruim 25 jaar een bewust geloof, maar in hoeverre ken ik de Heer nou echt persoonlijk? Natuurlijk, het is er wel, deze persoonlijke relatie, maar van de andere kant blijft dit ook altijd ietsje abstract. Niet (of moet ik zeggen nog niet?), zoals ik net aangaf als voorbeeld: vandaag zei de Heer me dit of dat.

Misschien moeten we ook oppassen dit te overdrijven, geloof blijft altijd geloof, en de Heer zegt ook: “Zalig zij die niet zien (of horen?), maar toch geloven.” Maar van de andere kant is er wel altijd dat verlangen om de Heer meer intens te kennen en te ervaren. Ook denk ik dat je het gezamenlijk beleven/ vieren van de Heer, zoals boven genoemd, niet moet uitvlakken, ook dit is denk ik voor ons heel belangrijk, we zijn toch immers het Volk van God, een volk ben je samen.

Toch bid en hoop ik graag dat mijn, en als u dat verlangt ook uw, persoonlijke relatie met de Heer steeds meer mag groeien. Bijzondere hulpmiddelen hierin zijn naar mijn idee tijd doorbrengen bij de Heer in de Eucharistische aanbidding, persoonlijke lezing van de Heilige Schrift en ook het met aandacht vieren van de Heilige Mis. Dit kan ons allemaal helpen in het groeien van onze persoonlijke relatie met Hem.

Het is op dit moment ook de Meimaand. Een maand die speciaal aan Maria is gewijd. Is het nu zo dat doordat wij katholieken zo aan Maria gehecht zijn, wij een minder persoonlijke relatie met Jezus hebben? Nee dat geloof ik niet. Maria leidt ons altijd naar Jezus, en de harten van Maria en Jezus zijn intens met elkaar verbonden. Dus ook, hoe meer we van Maria zijn, des te meer zijn we ook van Jezus.

Ik moedig u aan om te verlangen elke dag te mogen groeien in uw persoonlijke én onze gezamenlijke relatie met de Heer. Op het heiligdom bieden wij u hier een scala aan mogelijkheden in aan, waarbij ik nu bijzonder wijs op de dagelijkse Eucharistische aanbidding na de Mis, op het Heilige Geest Weekend van 12-14 mei, en op de toewijding aan Maria vanaf 9 mei. Veel devotie!

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen