Natuur en geloof

Natuur en geloof

Het zal u niet ontgaan zijn dat er op het heiligdom een buitentoonstelling is geopend. Op zaterdag 25 maart, op het Hoogfeest van Maria Boodschap, heeft onze bisschop Mgr. Hendriks deze officieel geopend.

Het is een bijzondere tentoonstelling. Iedere kunstenaar heeft, of soms als duo, zich gebaseerd op het eerste hoofdstuk van het boek Genesis in de Bijbel. Dit eerste hoofdstuk verhaalt de schepping van de wereld (hemel en aarde) in zeven dagen. Niet dat wij als katholieken persé geloven dat dit om precies zeven dagen moet gaan, maar dit Bijbelverhaal geeft wel een diepe wijsheid weer over hoe de aarde ontstaan is.

Elk kunstwerk verbeeldt een scheppingsdag. Dit natuurlijk altijd naar het inzicht (en het geloof) van de kunstenaar. De ene persoon zal het ene kunstwerk waarschijnlijk mooier vinden dan het andere, maar ik denk dat er bij elkaar zo een hele mooie tentoonstelling is ontstaan die tot eind september op ons heiligdom blijft. Onderwijl zijn er ook nog regelmatig activiteiten die hier op aansluiten, zoals lezingen of (buiten-) concerten. Dit alles is onderdeel van ons verlangen om mensen met het heiligdom in contact te brengen die dit nog niet kennen, en hier anders misschien ook niet zo snel zullen komen.

Het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood is een unieke plek. Hoe vaak horen we niet van mensen dat als ze alleen maar een voet op het heiligdom zetten, er al een bepaalde rust over hen komt. En toch zijn we best nog onbekend bij heel veel mensen. En natuurlijk hopen we dat de mensen, wanneer ze hier eenmaal komen en iets geraakt mogen zijn, op een bepaald moment een stapje verder mogen zetten. Om zo, als ze Jezus en Zijn Moeder Maria nog niet kennen, hiermee in contact te komen. Natuurlijk óf, en wanneer dat gebeurt ligt allemaal in de handen van God, dat is genade, maar wij mogen er aan meewerken.

De titel van de tentoonstelling is In het begin, Ode aan de natuur. Hoe vaak heb ik niet dat wanneer ik over het heiligdom loop, ik geraakt ben door de schoonheid van de natuur. Door de mooie kleuren van de bomen, nu ook zo weer in het opkomend voorjaar, of door de vogels die we al weer zo mooi beginnen te horen. Ja, Gods schepping is echt uniek! Schoonheid, en hier door geraakt zijn, is een weg naar God.

Ik bid en ik hoop echt dat veel mensen ons het komend halfjaar mogen komen bezoeken, en dat ze geraakt mogen zijn. Dat de tentoonstelling hen doet stilstaan bij het unieke van de natuur. Bij de verantwoordelijkheid die wij hier als mensen voor hebben, en vooral ook dat het hen dichter bij mag brengen bij de Schepper van dit alles. Want onze verantwoordelijkheid voor de schepping kunnen wij niet uitvoeren zonder onze relatie met de Schepper. Zonder Hem is het mensenwerk, en dat is helaas maar zeer beperkt, maar met Hem komt hier een Goddelijke dimensie aan.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

 

Rector Jeroen

 

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen