Landelijke Roepingenweek

Landelijke Roepingenweek

Van zondag 7 t/m zaterdag 13 november wordt de landelijke Roepingenweek 2021 gehouden. De Roepingenweek is een initiatief van het Interdiocesane Roepingen Overleg (IRO) en wordt nu voor de derde keer gehouden. Het idee is overgenomen vanuit de Verenigde Staten, en vele andere Anglo-Saksische landen, waar in de eerste week van november de National Vocation Awareness Week gehouden wordt; een week om speciaal stil te staan bij het onderwerp Roeping, hier voor te bidden en activiteiten te organiseren die tieners/ jongeren mogen helpen om hun roeping in het leven te onderscheiden. In Nederland houden we deze week steeds zo dat ook het Hoogfeest van de H. Willibrord er in valt.

Per bisdom zijn er verschillende initiatieven ontwikkeld. In ons bisdom zijn dit de volgende:

  • In elke parochiekerk zal er in de H. Mis van het Hoogfeest van de H Willibrord op zondag 7 november aandacht worden besteed aan het thema Roeping.
  • Indien mogelijk zal dit ook doordeweeks gebeuren, bij de Heilige Missen en bij activiteiten voor tieners en jongeren in deze week;
  • Er is een speciale Gebedskaart ontwikkeld, u vindt deze ook op de website (of achter in de kerk). Deze kan door iedereen meegebeden worden deze week;
  • Elke morgen (om 7.00 uur) zal er een Podcast beschikbaar zijn op de site waarbij verschillende personen in zullen gaan op de vraag: Wat betekent Roeping voor mij? Op zondag wordt deze verzorgd door Mgr. Hendriks, andere dagen komen verschillende roepingen aan bod.
  • Tieners en jongeren kunnen elke morgen om 7.00 uur van maandag t/m vrijdag de Lauden meebidden met de seminaristen op het seminarie in Heiloo. Dit gaat via Google Meet. De link hiervoor vindt men ook op de site;
  • Zaterdag 13 november is er een Roepingen Bewustwordingsdag in Heiloo. Deze opent met de H. Mis met Mgr. Hendriks om 11 uur, gevolgd door een lunch en een boeiend programma over Roeping voor tieners/ jongeren van 12 – 28 jaar. Het sluit om 16.30u met de vespers. Zie olvternood.nl en www.willibrordseminarie.nl voor meer informatie.

U ziet, er wordt echt gepoogd in deze week er flink mee bezig te zijn. Het is hier natuurlijk ook een hele mooie week voor, zeker dit jaar wanneer het Hoogfeest van de H. Willibrord op de openingsdag valt, de zondag. Hierdoor sluit ook de liturgie van deze dag, de lezingen en gebeden, helemaal aan bij het thema van Roeping: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping (Mc 16, 16)” geeft Jezus deze zondag als opdracht mee aan zijn leerlingen. Ieder mens is door het Doopsel en het Vormsel geroepen om zijn/ haar plaats in te nemen in de verkondiging van het Evangelie. Voor sommigen is dit als getrouwd stel, man (soms als diaken) en vrouw, voor anderen als betrokken leek en voor anderen als religieus (ze) of als priester. Het is mooi voor tieners en jongeren om te gaan ontdekken wat het plan van God is voor zijn of haar leven. Bidt u mee om hen te helpen onderscheiden? Dank u wel!

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons!

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron