Kom Heilige Geest, kom!

Kom Heilige Geest, kom!

Afgelopen weekend hebben we op het heiligdom, voornamelijk in het Gastenhuis/ klooster, het Heilige Geest Weekend gehouden. Dit weekend was speciaal gericht op het bidden en open staan voor de Heilige Geest, om Hem zo meer te mogen ontvangen en ook open te staan voor de gaven van de Geest, de “charisma’s”.
Het was de eerste keer dat een dergelijk weekend op het heiligdom gehouden werd. Het initiatief kwam van een mevrouw die mij benaderde met het verzoek of we niet zoiets zouden kunnen doen. Ik had hier gelijk wel oren naar en we hebben toen naar een geschikt weekend gekeken.

God heeft alles verder geleid. Dit begon al met de eerste spreker die we wilden uitnodigen: Fr. Michal, een Poolse priester uit Nijmegen die mij hier al enige keren vervangen heeft. Hij is een jonge priester met een grote openheid voor de Heilige Geest en een drive voor evangelisatie. Voordat ik hem kon bellen, belde hij mij al. Ook zette de Heer de deur open voor twee andere sprekers: Dave Carroll via zoom (vanuit Limburg) over het Vaderhart en Joe Livingston, een Schotse man die wereldwijd lezingen houdt en bidt om genezing en “toevallig” in Nederland was. Ook had de Heer gezorgd voor veel deelnemers, gemiddeld waren er bij elk dagdeel zo’n 30-35 deelnemers, en soms wel meer.

Het is zo echt een heel mooi weekend geworden. Op vrijdag sprak Fr. Michal over “Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?” Hij wist dit echt heel levendig te brengen, uitgebeeld met waterkannetjes en hoe we ons soms kunnen blokkeren voor de Geest. Zaterdagmorgen ging over het Vaderhart: de grote liefde die God voor ons heeft en dat we echt Zijn kinderen zijn: zonen en dochters. Als we hier naar leven, leven we in vertrouwen i.p.v. in angst, wat de wereld ons vaak wil aanpraten. Zaterdagmiddag was de sessie met Joe Livingston. Hij begon met heel aansprekende getuigenissen over dingen die hij zelf had meegemaakt, onder andere met Joodse mensen in Israël en met Moslims. De titel van zijn lezing was: “There is power in the Name of Jesus” (Er is kracht in de Naam van Jezus).

Hierna begon het bidden om genezing. Dit kan zowel gaan om emotionele, mentale als fysieke genezing. Eerst bad hij in het algemeen over ons en daarna kon een ieder die dit wenste naar voren komen voor een persoonlijk gebed. De Heilige Geest was echt krachtig aanwezig, vele mensen ervoeren die middag een bijzondere aanraking.

De avond was gericht op het gebed om meer vervuld te worden van de Heilige Geest. Na deze al gezegende dag, vooral de middag, was dit echt een feest van vreugde. We hebben ruim twee uur lof geprezen met onze lofprijzingsband en mensen konden ook specifiek over zich laten bidden voor het ontvangen van de heilige Geest of i.v.m. specifieke noden. Velen maakte hier gebruik van. Het was goed dat we zondag geen echte spreker meer hadden uitgenodigd, maar dat we na de heilige Mis, ruimte gaven aan mensen om te delen wat ze ontvangen hadden. Dat was heel mooi om te horen. We danken God echt voor alles wat Hij geschonken heeft en velen hebben verzocht of hier een vervolg op mag komen. Wat mij betreft: graag!

Nu gaan we eerst op naar Pinksteren, en bidden we elke dag: Kom, Schepper Geest! Vervul ons elke dag weer en elke dag meer. Dank U wel!

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen