In Gods aanwezigheid

In Gods aanwezigheid

Mensen zeggen mij wel eens: “pastor,  ik vind bidden zo moeilijk”. Het komt ook voor dat mensen zoveel hebben meegemaakt dat ze niet meer kunnen bidden, dat de weg naar God bijna onbegaanbaar is geworden. Misschien herkent u het, mij is het niet vreemd. Het doet mij denken aan Jakob, die worstelde met God. Dat het gebed aanvoelt als een worsteling, een hardloopwedstrijd, maar dat je eigenlijk te moe bent om te strijden.

Dan is het zo mooi dat er de mogelijkheid is om gewoon bij Jezus te zijn in de Eucharistische aanbidding. Zijn aanwezigheid in de monstrans is dan genoeg. En wij, wij mogen bij Hem aan zijn voeten rusten, zoals Maria deed. Marta was nog druk met de zorgen van de dag, Maria had het beste deel gekozen. Aan de voeten van Jezus zijn, dat is Eucharistische aanbidding. We bidden, maar niet noodzakelijk met woorden, maar met zijn, bij Hem zijn. Al ben je nog zo moe, al ben je verdrietig, boos, of noem maar op, bij Jezus aan zijn voeten mag je rusten, mag je jezelf hervinden en Hem hervinden. Onder de straalkracht van Zijn aanwezigheid hoef je niets te presteren, hoef je geen ingewikkelde gebeden te bidden. Daar alleen maar zijn is al genoeg. Jezus wil niets van je, Hij wil jouw aanwezigheid. Als persoon ben je belangrijk voor Hem.

Het is voor de 21e -eeuwse mens moeilijk te aanvaarden, dat alleen onze aanwezigheid al voldoende is. Wij zijn zo gewend aan ‘voor wat hoort wat’. Prestatiegericht en plichtsbesef als wij Nederlanders zijn is het maar moeilijk te aanvaarden dat God ons gewild heeft van de moederschoot af aan. Ik vergelijk het voor mijzelf als ouders die een kind krijgen. De meeste ouders ervaren alleen al de aanwezigheid van hun kinderen als een zegen. Zo is het met God ook. De tijd die u bij het Heilig Sacrament doorbrengt zal vrucht dragen, zal genezing brengen en uw wonden helen.

Het gebed van de heilige Teresia van Lisieux helpt mij persoonlijk bij mijn aanbidding: ‘Stralende vuurtoren van liefde ik weet, hoe men bij U kan komen. Ik heb het geheim gevonden om Uw vuur in mij te laten branden. Ik ben maar een kind, zwak en machteloos, maar juist mijn onmacht verleend mij de durf mij geheel en al, Jezus aan Uw liefde uit te leveren.’

 

Pastor Paul Bindels Pr.


Op het heiligdom is dagelijks Eucharistische aanbidding in de Bedevaartkapel van 15.00 – 16.00 uur (vrijdag tot 18.00 uur).

Delen

Nieuwste overwegingen