Heilige Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars

Heilige Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars

De komende week vieren wij in en met de kerk verschillende heiligen en andere feesten zoals de Gedaanteverandering van de Heer. De ene heilige is bekender dan de andere. Maar allen zijn mensen naar Gods hart. Voor mij persoonlijk en voor velen van u springt er deze week een heilige waarschijnlijk uit, en wel de heilige Johannes Maria Vianney beter bekend als de heilige pastoor van Ars.

In 1786 is hij in de omgeving van Lyon geboren. De weg naar het priesterschap was voor hem een moeilijke en zware weg. Een weg met vele beproevingen, maar ook een weg met veel vasthoudendheid. Wetende dat God hem geroepen heeft volhardde hij.

Eenmaal priester stuurde de bisschop hem naar Ars, een dorpje met toen 230 inwoners. De bisschop vertrouwde hem de zending toe met de woorden; “er is in die parochie niet veel liefde tot God, u zult deze daar brengen.” De pastoor gaf zijn hele leven voor de bekering van zijn dorp, daarvoor bad hij; “mijn God, schenk mij de bekering van mijn parochie, ik wil daar alles voor lijden, wat U wilt, mijn hele leven lang!” Met dit gebed begon hij zijn missie.

Door gebed, versterving en grote naastenliefde bracht hij de parochie tot grote bloei. De eerste opdracht van de priester is het gebed. Bij de wijding beloofd de wijdeling dat hij samen met de bisschop Gods barmhartigheid voor de ons toevertrouwde gemeente af zal smeken.

Als biechtvader had de h. pastoor van Ars een grote naam en van heinde en ver kwamen mensen naar Ars om bij de pastoor te biechten en hem om geestelijke bijstand te vragen.

In de kerk hebben we twee grote en sleutelsacramenten, de heilige Eucharistie en de biecht. Bij de priesterwijding vraagt de bisschop aan de wijdeling of hij bereid is deze twee sacramenten in het bijzonder te bedienen. De andere sacramenten zoals doopsel en ziekenzalving worden niet expliciet genoemd. Zo is het toch wel klip en klaar dat deze twee sacramenten, biecht en eucharistie, tot het eigenlijke wezenskenmerk van ons geloof behoren. Twee bronnen waaruit wij leven en welke ons heiligen.

Door de komst van Johannes Maria Vianney in Ars en zijn leven in en van gebed en versterving, maar misschien vooral door zijn groot vertrouwen op God, veranderden de parochianen en herontdekten ze het sacrament van de biecht en de heilige Eucharistie.

In onze tijd is het sacrament van de biecht na jarenlang in onbruik te zijn geraakt, gelukkig weer aan het opleven. Veel, vooral jongere, mensen ontdekken de weldaad van de vergeving in en door de biecht.  Hier op het heiligdom prijzen wij ons gelukkig dat wij hét biechtcentrum zijn binnen het bisdom. Dagelijks kunt u hier in volstrekte rust en anonimiteit komen om te biechten. Iedere dag is er, tussen 14.00 en 15.30 uur, weer een priester aanwezig zodat u het sacrament van boete en verzoening kunt ontvangen en schoon schip kunt maken. De drempel om te gaan biechten kan soms hoog zijn. Gevoelens van schaamte belemmeren ons om naar God te gaan en onder belijdenis van zonden Zijn vergeving te vragen en te ontvangen. Zoals Adam die zich verborg voor God toen hij vervallen was tot zonden, verbergen wij ons ook als wij niet durven te gaan vragen om vergeving.

De deur van de bedevaartkapel staat als teken van welkom open en bedenk u dat Jezus tegen zuster Faustina heeft gezegd dat Hij zelf aanwezig is bij de biecht, dat Hij door de priester wordt verborgen.

 

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons, heilige Pastoor van Ars, bid voor ons.

 

Anton Overmars pr.

Delen

Anton Overmars is tot priester gewijd in 2001. Hij is werkzaam in het Heiligdom O.L.V. Ter Nood en in de parochies van Bergen en Schoorl.

Nieuwste overwegingen

Hoop
Hoop

september 27, 2023