Engelen

Engelen

Zusters en broeders, “God kom mij te hulp, haast u mij te helpen” is wat wij iedere dag bidden in het breviergebed. God om hulp vragen is waarschijnlijk het meest gebeden gebed van mensen en het mooie is dat God ook altijd helpt. Als ik deze weekbrief schrijf is het 29 september de dag waarop wij het feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël vieren, omdat zij op bijzondere wijze betrokken zijn bij het verlossingswerk van God. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de betekenis van hun namen. De namen van aartsengelen eindigen alle drie op ‘el’, een verwijzing naar de naam van God. De meest bekende naam voor God is in de bijbel Elohim en komt in het oude testament meer dan tweeduizend keer voor. Gabriël betekent: man van God of vriend van God. We kennen het in het Amsterdams jargon als gabber wat maat of vriend betekent. Gabriël is de engel die de geboorte ven Jezus en van Johannes de doper aankondigt.. De betekenis van Rafaël is: God geneest. Rafaël komt onder andere in het boek Tobit voor als metgezel van Tobias, die de zoon van Tobit beschermt als reisgezel. Het zal u niet verbazen dat Rafael de beschermheilige van de Apothekers is.

De naam Michaël betekent: die is als God. In Openbaring 12:7-9 wordt gezegd: “Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak” Daarom wordt hij vaak met een zwaard afgebeeld. Michaël wordt ook de beschermengel van het volk Israël genoemd.

Engelen zijn er heel veel, Jezus wijst ons er op dat alle kinderen een Engel hebben die over hen waakt en voor de troon van God staat. Mat 18,10. Misschien heeft u wel eens van die momenten in uw leven gekend dat u even het gevoel had; dat moet wel een Engel geweest zijn, in een situatie waar het leek of iemand van bovenaf met een stille hand in het leven ingreep. Ik herinner mij zo een bijzondere situatie waarin ik het gevoel had dat er een Engel aanwezig was. Wij reden met een hulptransport door Roemenië eind jaren 80, nog zonder GPS en andere navigatiehulpmiddelen, die waren er toen nog niet. We reden een grote stad binnen met vele tienduizenden inwoners en wisten echt niet waar we naartoe moesten. We zochten een gezin waar we mee hadden afgesproken om te overnachten en waar onze auto’s veilig konden staan, wat in die tijd niet zo vanzelfsprekend was in Roemenië. Wat doe je dan? De weg vragen. De eerst persoon die wij naar de weg vroegen was iemand uit het gezin waar we mee afgesproken hadden om te overnachten! Toeval, in een stad met veertigduizend inwoners? Zegt u het maar. Ik zie het als een knipoog van Boven. God die ons, op moeilijke momenten draagt in en door het leven als we daar op durven vertrouwen en Hem daarom vragen.

Wat Engelen voor ons betekenen, kunnen wij ook voor de ander zijn. Wij kunnen voor onze medemens ook als engelen zijn, door elkaar te dragen op momenten waarop zij zelf daar de kracht niet voor hebben. Jezus, belooft ons door zijn Engelen te ondersteunen en ons vanuit alle delen van de aarde bij Hem te brengen. Om voor altijd bij Hem te mogen zijn. Mat 24, 31. Wat een belofte, wat mooi om naar uit te zien.

Ik wens u een gezegende tijd met God als Vader, met Jezus als Zoon, de Geest als leidsman, maar weet u deze tijd vooral door engelen gedragen.

 

Pastor Paul Bindels Pr.

Delen

Nieuwste overwegingen