De zondag van het Woord van God

De zondag van het Woord van God

Sinds januari 2020 heeft Paus Franciscus deze zondag, de 3de zondag van de tijd door het jaar, ingesteld als de Zondag van het Woord van God. De lezingen van deze zondag sluiten hier mooi bij aan. Het is mooi om te lezen hoe in het boek Nehemia, van het Oude Testament, de priester Ezra voorleest uit het boek van God, hier aangeduid als het wetboek.

Hij gaat hierbij op een houten verhoog (beun) staan en nadat hij hieruit had voorgelezen, ging hij het uitleggen en verklaren zodat “allen de lezing verstonden.” Mooi om dit te lezen. Dit is feitelijk nog precies wat wij doen in de heilige Mis. De lector, priester of diaken leest voor uit het boek van God, de Bijbel, vanaf de ambo, een verhoog dus ook, en vervolgens zal de diaken of priester er zich op toe leggen om dit uit te leggen in de prediking.

Het Woord van God is iets kostbaars. Het is heel bijzonder als je beseft dat wij inderdaad woorden van God zelf hebben, Hij spreekt tot ons via de heilige Schrift. Natuurlijk, het zijn mensen die deze woorden op schrift hebben gesteld, maar we geloven dat ze door God, door de heilige Geest, geïnspireerd zijn en dat zo de heilige Geest de auteur is van de hele heilige Schrift. Daarom dat we hier ook zoveel eerbied voor hebben en we na een lezing altijd zeggen: “Zo spreekt de Heer.” Door de lezing en de verkondiging van het Woord van God in de vieringen komt Jezus zelf in ons midden en spreekt Hij tot ons.

Het is mooi ook om bij gelegenheid van deze zondag na te denken over onze relatie met het Woord van God, de Bijbel. Lezen wij hier regelmatig in? Of hebben we misschien een app die ons de dagelijkse lezingen doet toekomen? Het zou heel mooi zijn als we dit zouden doen. De katholieke Kerk heeft er vooral na het 2de Vaticaans Concilie veel nadruk op gelegd dat iedere gelovige ook zelf vertrouwd raakt met het Woord van God. Dat was iets minder gangbaar in onze Kerk. Protestanten waren hier vaak veel meer in thuis.

Bij mij vroeger thuis hadden we niet eens een Bijbel in huis. Men ging er in katholieke kringen vanuit dat je het Woord van God wel in de Kerk hoorde, mijn ouders gingen toen ze klein waren nog dagelijks naar de heilige Mis. Het zelf lezen van de heilige Schrift werd ook een beetje als “gevaarlijk” gezien, je zou allemaal eigen interpretaties kunnen hebben, zonder dat je de uitleg van de pastoor erover hoorde.

Gelukkig is dit beeld nu wel losgelaten en worden we, zoals ik zojuist al zei, tegenwoordig juist aangemoedigd om het Woord van God te lezen. Wanneer we proberen dagelijks thuis wat in de Bijbel te lezen, en daarna wat tijd nemen om hier in stilte over na te denken, te mediteren, zullen we merken dat God door Zijn Woord tot ons spreekt. Eigenlijk natuurlijk ook heel logisch: Hij is Onze Vader, en welke vader spreekt niet tot zijn kinderen? Gaat u het ook oppakken om dagelijks thuis wat in de heilige Schrift te lezen? De heilige Hieronymus, uit de 4de eeuw, zou hier heel blij mee zijn, van hem is immers de uitspraak: “De heilige Schrift niet kennen, is Christus niet kennen.”

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen