Blijf niet staren!

Blijf niet staren!

In deze zesde week van de Paastijd zullen we aankomende donderdag de Hemelvaart van de Heer vieren. Goed om altijd het onderscheid te zien in de naam: op 15 augustus, bij Maria, spreken we over de Ten Hemelopneming, maar donderdag, bij Jezus, spreken we over de Hemelvaart. Maria wordt in de hemel opgenomen door de kracht en de genade van God, maar Jezus, God zelf, stijgt op ten hemel uit eigen kracht, de kracht van God.

Ondertussen heeft Jezus ons in de afgelopen weken verder ingeleid in het mysterie van Zijn Godheid. We mogen deze zondag en hebben de twee afgelopen zondagen gelezen uit het deel van het Johannesevangelie dat ook wel de ‘afscheidsrede van Jezus’ genoemd wordt; de hoofdstukken 14-17. Deze woorden uit het Johannes Evangelie heeft Jezus uitgesproken in de zaal van het laatste avondmaal, kort voordat hij gearresteerd werd. Voor ons is het, zoals wij het ontvangen in de liturgie tussen Pasen en Hemelvaart, alsof Jezus ons, voor Zijn ‘definitieve’ heengaan verder binnenleidt in het mysterie van Zijn liefde en eenheid met de Vader.

Donderdag zullen we horen hoe Hij ten hemel opsteeg, en hoe men Hem bij de hemelvaart “gespannen nastaarden” (Ha 1,10). Maar, dan verschijnen hen “twee mannen in witte gewaden” die tegen de elf zeggen: “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggegenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.” En kort hiervoor heeft Jezus ook nog gezegd: “Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde” (Ha 1, 8).

Wij hebben zo twee hele grote beloften ontvangen: dat Jezus zal wederkomen én dat hij voor de tussentijd tot Zijn wederkomst ons de Heilige Geest zal schenken, deze zal ons bijstaan en kracht schenken. Dat is mooi, we zijn niet alleen, maar door de kracht van de Heilige Geest is Jezus nog steeds levend onder ons aanwezig. Niet meer zichtbaar als vóór zijn Hemelvaart, maar wel reëel en in kracht. In en door ons. Feitelijk zijn wij, door Zijn kracht in ons, door de Heilige Geest (en ons doopsel natuurlijk) de zichtbare Jezus geworden, Zijn Lichaam nu hier op aarde.

Dat dit werkelijk zo is zien we ook in het Marcus Evangelie waar we ook komende donderdag uit zullen lezen, Jezus zegt op het einde hiervan: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden, en wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in Mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen, zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen en als ze aan zieken de handen opleggen zullen deze genezen zijn” (Ma 16, 15-18).

Jezus vraagt ons om Zijn werken te doen, geen navel- of hemelstaarderij, maar concreet op pad gaan in de kracht van de Heilige Geest. Kom Heilige Geest, kom!

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons!

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen