Bidden en vasten voor vrede

Bidden en vasten voor vrede

Langs verschillende wegen wordt mij gevraagd of ik boodschappen door wil geven die vragen om extra gebed voor de vrede. Normaal gesproken ben ik erg voorzichtig om op dergelijke verzoeken in te gaan. Naar mijn idee wordt iedereen al voldoende belast door alle berichten die we dagelijks krijgen, zonder hier ook de nog mijne aan toe voegen. Maar ik wil hier een uitzondering maken, niet via de social media maar middels deze weekbrief.

Twee van deze verzoeken kwamen vanuit Medjugorje. U zult vast al wel eens van deze plaats gehoord hebben. De Kerk heeft zich nog niet definitief uitgesproken over het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen, maar het staat mensen wel vrij, ook priesters, om hier bedevaarten naar toe te organiseren. Al sinds 1981, zo wordt gezegd, verschijnt Maria hier aan 6 kinderen, die natuurlijk nu geen kinderen meer zijn, maar ca. mijn leeftijd hebben van midden in de vijftig. Elke maand is er een boodschap die voor de hele wereld bestemd is. In de boodschap van 25 januari stond:

“Lieve kinderen! Bid met mij voor de vrede, want Satan wil oorlog en haat in de harten en de naties. Bid daarom en offer je dagen op door vasten en boete te doen, opdat God jullie vrede mogen geven. De toekomst bevindt zich op een kruispunt, want de moderne mens wil God niet. Daarom stevent de mensheid op de vernietiging af. Jullie, lieve kinderen, zijn mijn hoop. Bid met mij opdat verwezenlijkt mag worden wat ik in Fatima en hier begon. Bid en getuig van vrede in je omgeving en wees mensen van vrede. Bedankt voor het beantwoorden aan mijn oproep.”

Los van hoe je over de verschijningen van Maria in Medjugorje denkt, en hierin moeten we ook volledig het oordeel van de Kerk in respecteren, we kunnen er niet omheen dat de wereld momenteel in nood is. In die zin is het denk ik te riskant om geen gehoor te geven aan deze (vermeende) oproep van Maria om extra gebed en vasten. Het sluit natuurlijk ook helemaal aan bij de Vastentijd die we nu beleven, en het helpt altijd om een concreet doel te hebben.

Er is een zuster van de gemeenschap van de Zaligsprekingen, Zr. Emmanuel, die af en toe een commentaar geeft op de boodschappen. Bij deze boodschap van januari heeft ze een uitgebreide brief geschreven, omdat ze gelooft dat de oproep van Maria bijzonder serieus en urgent is. In deze brief geeft ze ook concrete hulpmiddelen om aan de oproep gehoor te geven. Zo is er op YouTube een kanaal waar continu het Rozenkransgebed gebeden wordt, dit is dan wel in het Frans, maar u zult merken dat u zich heel makkelijk invoegt. Op welk uur van de dag dan ook, of misschien ’s nachts als u even niet kan slapen. U vindt dit kanaal door op YouTube in te toetsen: Prier ensemble a toute heure rosaire perpetuel. Ook is er een novene om het vasten meer concreet te maken. Dit vindt u op de site:  www.enfantsdemedjugorje.fr

Ik hoop dat ik u met deze handreikingen extra steun geef voor ons bidden en vasten in deze tijd en sowieso een doel dat zeer dringend om gebed vraagt.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, Koningin van de Vrede, bid voor ons.

 

Rector Jeroen

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen