17 april 2033

17 april 2033

Wat doet u op de morgen van 17 april 2033? Is een beetje een rare vraag hè? U zult waarschijnlijk zeggen: hoe kan ik dat nu al weten? Ik zal u iets meer zeggen: het gaat om een zondagmorgen. Nou, dan hoop ik dat u aangeeft dat u naar de kerk gaat. Ik zal u nog iets meer zeggen: het is die morgen Paasmorgen. En niet zo maar een Paasmorgen, het is de 2000ste verjaardag van Jezus verrijzenis! Dat maakt het allemaal toch wel heel anders hè.

Er is een man die in maart 2007 een bijzonder visioen kreeg van God: God liet hem zien hoe God graag de morgen van 17 april 2033 zou willen zien: Een grote viering hiervan met heel veel mensen, van allerlei verschillende christelijke denominaties, op heel veel plekken over de hele wereld. Beginnend op de eilanden in de Pacific ten oosten van Australië, dan, naar gelang de tijdzone steeds meer naar het westen, eindigend bij Hawaii en de andere eilanden ten westen van de Amerika’s. Dit gaat dan om de bewuste Paasmorgen van 2033, maar sowieso zal de hele periode van Aswoensdag tot en met Pinksteren een speciale tijd zijn met allerlei mooie ontmoetingen wereldwijd.

Kunt u het zich voorstellen? Ik ontmoette deze man, Olivier Fleury, een Zwitser, vorige week op de Rai in Amsterdam. Er was daar drie dagen lang een bijzondere conferentie vanuit de internationale Pinksterbeweging. De Pinksterbeweging wordt gevormd door groepen christenen die veel bezig zijn met het openstaan en bidden tot/om de Heilige Geest en de gaven van de Geest. Deze beweging begon begin vorige eeuw in de Verenigde Staten en heeft zich in de vorige eeuw middels diverse stromingen verder ontwikkeld. Binnen de katholieke kerk noemen wij de stroming die hier veel mee bezig is de Charismatische vernieuwing, welke in 1967 begon, ook in de VS (Pittsburgh).

Het thema van de conferentie was: Every-one, Iedereen dus. Vanuit hetzelfde perspectief: Het verlangen (en de doelstelling!) om in de komende 10 jaar de Blijde Boodschap van het Evangelie aan alle mensen over de hele wereld te verkondigen. De visie van de organisatie is: Dat iedere persoon op aarde een authentieke ontmoeting met Jezus mag hebben door de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest per Pinksteren 2033. Zou dat niet prachtig zijn!!

Wij zijn in Nederland en ook in ons bisdom de laatste jaren sterk gericht op het herstructureren van parochies en het wel of niet aanhouden van kerkgebouwen. Dat is helaas ook echt noodzakelijk. Maar zou het ons niet helpen als wij als wij ook zo’n visie zouden hebben? Als we een doelstelling maken voor onze parochie, ons parochieverband, onze regio, of, dichter bij huis: ons heiligdom, voor wat wij, door de genade van God, willen bereiken per 17 april 2033. Of, anders gezegd: Welk cadeau wij Jezus zouden willen geven op de 2000ste verjaardag van Zijn verrijzenis en op de 2000ste verjaardag van de Kerk. Al het andere volgt uiteindelijk vanuit deze visie.

Maria, Moeder van de nieuwe Evangelisatie, bid voor ons.

(verder lezen: www.jc2033.world of google op Amsterdam 2023 Everyone)

Rector Jeroen de Wit

Delen

Jeroen de Wit is sinds september 2016 de nieuwe rector van het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij is, zoals hij zelf zegt, een ’late roeping’.

De zoon van een bollenkweker uit Julianadorp studeerde bedrijfskundige economie in Rotterdam en werkte een jaartje als exporteur van bloembollen en een paar jaar in een commerciële functie bij KPN. Hij emigreerde voor een poosje naar Australië, mee met zijn broer die er een bloemenkwekerij begon.

In Australië kreeg hij op zijn 28e een ’diepe ervaring’ en keerde zich daarna tot het katholieke geloof, maar priester werd hij nog niet. De Rector had vervolgens nog een baan bij een internetbedrijfje dat actief was in de wereld van de bloementeelt. Ook deed hij jarenlang vrijwilligerswerk in vooral de verslaafdenzorg, in Nederland en in Italië. “Ik dacht dat trouwen de weg voor mij was. Tot er plots een andere deur open ging.”

Hij was toen eind dertig, dus je kunt best van een late roeping spreken. Hij ging naar het seminarie van het bisdom in Vogelenzang en werd in 2013 tot priester gewijd. Hij werkte de laatste jaren als diaken in de Alkmaarse Matthias-Laurentiusparochie en in de Petrus en Paulus/Benedictusparochie in Bergen, en na 2013 als pastor in beide parochies en in Schoorl.
Jeroen de Wit woont nu in het Julianaklooster in Heiloo.

Bron

Nieuwste overwegingen