Relieken van de heilige Bernadette van Lourdes naar OLV ter Nood!

olv ter nood relieken h. bernardette

Dit voorjaar, van 1 t/m 30 april, in de paastijd, komen de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous naar Nederland. De heilige Bernadette was de zieneres van Lourdes. In 1858, toen zij 14 jaar oud was, is de Heilige Maagd Maria (Onze Lieve Vrouw van Lourdes) 18 keer aan haar verschenen.

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam is het tweede bisdom dat de relieken mag ontvangen. Op donderdagavond 4 april komen de relieken aan in de Bovenkerk te Amstelveen en op vrijdagavond 5 april reizen de relieken door naar het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. De relieken zijn hier te bezichtigen tot dinsdagochtend 9 april, waarna zij in andere bisdommen worden tentoongesteld.

De boodschappen van Onze Lieve Vrouw van Lourdes aan de heilige Bernadette kunnen worden samengevat in de volgende woorden: “Ga naar de bron, ga drinken en ga u wassen”, “Boete, boete, boete”, “Bid tot God voor de zondaars.”

Naast de relieken van de heilige Bernadette zullen ook een stuk rots van de grot van Lourdes, Lourdeswater en kaarsen worden tentoongesteld. De genade van Lourdes komt naar Nederland!

Het definitieve programma volgt, maar mocht u meer informatie willen ontvangen, dan kunt u zich wenden tot Wouter de Brie: wouter@olvternood.nl of 06-51181340.

Laten we bidden voor vruchten van de komst van de heilige Bernadette: bekeringen, genezingen, roepingen, etc.