Reactie op publicaties over ‘pro-formazitting’ rond moord 38-jarige Amsterdammer

In de media is bericht over een zogeheten ‘pro-formazitting’ op 1 augustus jongstleden rond de moord op een 38-jarige Amsterdammer, Elias Assaf. De verdachte in deze strafzaak verbleef enige tijd als gast op een plek buiten het terrein van het heiligdom. Het heiligdom was op de hoogte van de aanhouding en het lopende onderzoek, waar het heiligdom volledig aan heeft meegewerkt.

Het bestuur en de medewerkers van het heiligdom zijn natuurlijk enorm geschrokken van deze verschrikkelijke gebeurtenis, waarbij mogelijk een gast van het heiligdom betrokken is geweest en die mogelijk in de directe nabijheid van het heiligdom heeft plaatsgevonden. Wij hechten er wel aan om te benadrukken dat het Openbaar Ministerie het gastenhuis van het klooster of het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood níet beschouwt als mogelijke plaatsen waar dit delict heeft plaatsgevonden, zoals her en der in de media is gesuggereerd. Dat doet natuurlijk niets af aan de gruwelijkheid van wat er gebeurd is.

Het heiligdom is verder niet betrokken bij deze strafzaak en beschikt daarom niet over aanvullende informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van het Openbaar Ministerie van het arrondissementsparket Amsterdam.

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar het slachtoffer en zijn nabestaanden.