Expositie over het Heilig Graf

olv ter nood expositie heilige graft

ALS EEN PELGRIM NAAR HET HEILIG GRAF

Een bezoek aan de Heilig-Grafkerk is voor de meeste pelgrims een bijzondere ervaring. Deze kerk is anders dan alle andere kerken. Volgens overlevering is de kerk gebouwd op de plek waar Christus zowel gekruisigd, begraven als opgestaan zou zijn.
De tastbare herinneringen aan de plaats van de kruisiging en het Heilig Graf brengen ons naar de tuin van de verrijzenis. De Heilig-Grafkerk plaatst ons in die tuin om te zien en te geloven.

Van 8 t/m 21 maart is in onze Bedevaartkapel een expositie te bezoeken met panelen over de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem.

De expositie wordt georganiseerd door de Ridderlijke Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem, een rooms-katholieke ridderorde die al uit de tijd van de kruistochten stamt en zich toelegt op het verspreiden van het katholieke geloof en het ondersteunen van caritatieve werken in het Heilig Land.