Einde anderhalve meter-regel per 25 september 2021

corona-kerk-afstand-kerkbank

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de an­der­halve meter afstandsregel bij kerk­be­zoek los te laten, mits er in het kerk­ge­bouw ook tij­dens de vie­ring voldoende geven­ti­leerd kan wor­den. Vooraf opgeven en regis­te­ren voor de Heilige Missen zal niet meer nodig zijn. Gelo­vi­gen wordt uit­druk­ke­lijk gevraagd om reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. U hoeft zich dan ook niet meer aan te melden voor een viering.

Meer informatie:
De website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam: Einde anderhalve meter-regel per 25 september

De officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland: Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie