Jongeren


25
nov 2019
breakout-kamp-jong-bisdom-haarlem-2018-olvternood

Binnen ons bisdom is de wens ontstaan om in het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood een vormings­acti­vi­teit op te zetten, ter onder­steuning van de vorming van kinderen en tieners. In ver­schil­lende landen bestaat zoiets onder de naam ‘oratorium’. Het heiligdom in Heiloo kijkt of hier belang­stel­ling voor is. Het gaat om een naschoolse ac­ti­vi­teit met zaken als catechese, sport en spel en huiswerkbegeleiding. In een enquête wordt de interesse gepeild (zie onder). Inventariseren Voor welke leeftijd, wanneer en hoe vaak? Dat zijn onder andere de vragen die wij onszelf stellen. Vandaar deze......

Lees meer


breakout-tienerkamp-2019-heiloo-olvternood

Tienerkamp juli 2019 in Heiloo

In juli 2019 namen zeven tieners vanuit Edam, Oosthuizen en Warder deel aan het R.K. tienerkamp in Bedevaartsoord Heiloo. Er waren vijfenvijftig tieners. Aanbod programma: heilige missen, aanbidding, catechese, sacrament van de biecht, veel...


Lees meer