Nieuws Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood


20
sep 2019
thomas-a-kempis-olv-ter-nood

Onder de bezielende leiding van de Deventenaar Geert Groote (1340 – 1384) ontstond in de 14e eeuw in Deventer de Moderne Devotie, een christelijke vernieuwingsbeweging die een reactie vormde op het godsdienstig en moreel verval onder de clerus en de leken in die tijd. De Moderne Devotie werd gekenmerkt door een sober en eenvoudig leven en het vermijden van ingewikkelde theologische discussies, die de mens eerder belemmeren in zijn innerlijke groei, dan dat die daaraan bijdragen. In plaats daarvan legde de Moderne Devotie zich toe op een steeds grotere zuiverheid van hart......

Lees meer