Nieuws Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood


19
jan 2018
johannes-de-doper-olvternood-weijers

ZONDAG 21 JANUARI 2018 Vandaag horen we Jezus zeggen: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” (Mc. 1,15). In het evangelie volgens Mattheüs horen we Johannes de Doper zeggen: “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.” (Mt. 3,2). Bekeren en geloven zijn twee belangrijke sleutels om toegang te krijgen tot het mysterie van de onzichtbare God, die zich op velerlei wijzen openbaart aan ons, zichtbare mensen, bijvoorbeeld in de geschiedenis van het Joodse volk, in de Heilige Schrift, in......

Lees meer