RUSTDAG

DE ZEVENDE DAG – RICK ABELEN


Uit de Bijbel


Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht.
(Gen. 2, 1-3)

REFLECTIE

In Genesis (1,1 – 2,3) zijn allerlei elementen uit de toen bekende scheppingsverhalen in het oude Midden Oosten verwerkt. Maar in geen van deze verhalen werd het schema van de zeven dagen gebruikt. Dat is uniek voor het eerste scheppingsverhaal in de Bijbel, betekenisvol.

Op de zevende dag voltooit God zijn werk, de wording van de Aarde. Zeven is in de Bijbel een getal dat wijst op volkomenheid. De zevende dag is de climax van het scheppingsverhaal, het kroonstuk van de schepping. God zegent deze dag, net als de zes voorgaande dagen, maar heiligt deze dag ook, als enige,
door te rusten. Deze heilige dag wordt verderop in de Bijbel sabbat genoemd, gerelateerd aan een werkwoord dat rusten betekent.

De zevende dag is het fundament voor de orde in de wereld, de sabbatsorde, die geldt voor mensen, land en dieren. Als het volk Israël terugkeert uit de ballingschap en in het beloofde land komt krijgt het deze regel mee. “Zes dagen kunt u werken, maar op de zevende dag moet u het werk laten liggen. Dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten” (Ex. 23, 12). “Zes jaar kunt u uw akkers inzaaien, zes jaar uw wijngaarden snoeien en de oogst binnenhalen, maar in het zevende jaar zal het sabbat zijn voor het land” (Lev. 25, 3-4).

Het eerbiedigen van de sabbatsorde, rust, is erop gericht om de levenskracht van mens en dier en de vruchtbaarheid van het land te behouden.


Tijd is geld, 24-uurs-economie. We zijn geneigd om maar door te rennen. Steeds meer mensen krijgen te maken met een burnout. Heiligen van de rustdag geeft je kans om ‘heel’ te worden, balans te hervinden, na te denken over je levensstijl en idealen.

De natuur is de plek waar we rust kunnen vinden. De natuur is vol woorden van liefde, die we kunnen horen als we in stilte wandelen of zitten. In die stilte kun je je weer verbinden met de alles om je heen, de planten, de dieren, de aarde en met God, diepverscholen in al wat leeft en zich ontvouwt.

De sabbat stelt grenzen aan ons ongebreidelde consumentisme en verschuift het accent van hebben naar zijn.

door Marjolein Tiemens-Hulscher, GroenGeloven


VAN DE KUNSTENAAR

Rick Abelen

RICK ABELEN

www.abelenarchitectuur.nl

BOOMKAPEL
Deze boomkapel is een ode aan de schepping en daarmee aan de Schepper. Het kunstwerk probeert de rol van de natuur in de hedendaagse samenleving te duiden.

“Door de natuurpracht op een bijzondere wijze onder de aandacht te brengen, wordt de verbinding tussen mens en natuur zichtbaar gemaakt. In de boomkapel staat de boom centraal en is er ruimte voor bezinning en contemplatie. De kapel biedt bescherming aan een jonge boom en probeert de verwondering over de natuur te prikkelen.

Het kunstwerk bevat veel symboliek. Zo is de driehoekige plattegrond van de kapel afgeleid van de Heilige Drie-eenheid. De materiaalkeuze voor de kapel is gebaseerd op de diepere betekenis van de zevende scheppingsdag.
Bamboe staat symbool voor standvastigheid, groei en veerkracht. De boomkapel symboliseert groei en laat zien hoe groei zorgt voor ontwikkeling en nieuw leven. Door de boom liefde te geven, kunnen mensen ervaren waar respect voor de natuur toe kan leiden.

De diepere betekenis van de zevende scheppingsdag is dat mensen ontdekken dat ze pas hun doel bereiken als ze in harmonie komen. De boomkapel is een plek om tot rust te komen en te reflecteren op de relatie tussen mens en natuur. Stil mijmerend in de nissen van de kapel.
Hierdoor ontstaan nieuwe perspectieven en kunnen mensen meer inzicht krijgen in hun identiteit en de uitdagingen van de hedendaagse samenleving.”

OVER HET KUNSTWERK

door Joris Brussel, Stadsdichter en Columnist

RUSTDAG

Dag zeven. Ondanks mijn ongelovige opvoeding weet ik dat de zevende dag staat voor een rustdag. De dag na zes drukke scheppingsdagen waarbij er ruimte is voor welverdiende rust, maar volgens mij ook voor bezinning, beschouwing en contemplatie. De dag van reflectie. En ook van geluk. Tenminste, de zeven is het geluksgetal. En een vriend van mij bij wie alles altijd mee zit, wordt altijd gekscherend gevraagd hoe het is om op een zondag geboren te zijn. Hoewel de zondag – geassocieerd met de zevende dag – van huis uit altijd mijn moeilijkste dag in de week was.

Als drukke idealist met een nog drukker hoofd sta ik nooit stil. Ik ben gewend aan deadlines, drukte, reuring en gezelligheid. “Zaterdag is de mooiste dag” van de week, zoals Acda en Munnik zongen in het liedje Groen als gras. Dan wordt er gevoetbald en uitgegaan. Maar op zondag staat veel stil en is er de
wetenschap dat het weekend eindig is en de maandag op de loer ligt. Ik ben dan ook jaloers op mensen die op zondag daadwerkelijk rusten. Bijkomen, uitademen, de tijd nemen voor zichzelf en hun dierbaren. Ik probeer dat ook, maar dat na zondag de drukte weer begint, geeft spanning. Zeker als kind en tiener vond ik dat. Ondanks dat onze ouders mij en mijn drie broers op zondag meenamen naar musea, kindertheaters en dagjes in het bos.

Toch was er in mijn hoofd onrust. Onrust die misschien wel weg zou gaan door sereniteit. Was er toen ik opgroeide maar op zondagen een boomkapel van bamboe waar ik kon schuilen voor die drukte in het hoofd. Los van het feit dat ‘een boomkapel van bamboe’ niet alleen als kunstwerk of concreet object maar ook als zinsnede al een rustgevende lading heeft. En dat is nog zonder de gedachte van de maker van dit prachtige object die het heeft ontworpen als een pijporgel. Waarin de lucht klanken maakt die de zintuigen prikkelen. Een oase van rust en zintuigprikkeling. En dat niet alleen op zondag, maar op alle dagen dat je afstand wilt nemen van de zondagsdruk.