Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 2024

Op dezelfde dag, dat Zuster Faustina werd heilig verklaard (30 april 2000), stelde de Paus voor de hele wereldkerk het feest van de Goddelijke Barmhartigheid in op de eerste zondag na Pasen

(Beloken Pasen), zoals Jezus aan Zuster Faustina had gevraagd.

Jezus zegt: “Dit feest komt voort uit Mijn innig medelijden en vindt zijn oorsprong in de diepste diepten van Mijn Barmhartigheid. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige Communie op die dag zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straffen ontvangen. Laat geen enkele ziel bang zijn om tot Mij te naderen, zelfs al zijn haar zonden als scharlaken. Wanneer haar vertrouwen groot is, kent Mijn edelmoedigheid geen grenzen”.

08.30 uur Rozenkransgebed in de Genadekapel
09.00 uur Heilige Mis in de Genadekapel
Aansluitend tot 16.00 uur Stille Aanbidding in de Genadekapel
10.30 – 16.00 uur Biechtgelegenheid  in de Bedevaartkapel
11.30 uur Heilige Mis met hoofdcelebrant Mgr. Punt in de Bedevaartkapel (de H.Mis van 10.30u vervalt)
12.30 uur Picknick met soep, broodjes meenemen of aanschaffen

Programma relieken:

13.30 uur catechese, alle leeftijden
14.00 uur grote processie met het reliek. Bij buitenaltaar gebaar met het water
14.45 uur voor kinderen/tieners ook nog andere activiteiten
15.30 uur Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid in de Bedevaartkapel
16.00 uur Heilige Mis in de Bedevaartkapel

    • Bus vanaf Castricum treinstation om 11.10 uur, retour 16.00 uur.

Het evenement is afgelopen.

Tags:

Datum

apr 07 2024
Verlopen!

Tijd

09:00 - 17:00