pinksteren-olv-ter-nood-heiloo2

Hoogfeest van Pinksteren

Vandaag, de vijftigste dag na Pasen, vieren we het Hoogfeest van Pinksteren.

De heilige Geest wordt uitgestort, niet alleen over Maria en de apostelen, maar ook over de vrouwen en de broeders, een groep van ongeveer 120 personen (Hand. 1,14-15). Bezield met het vuur van de heilige Geest wijden Petrus en de andere apostelen zich met de inzet van hun hele leven toe aan de zendingsopdracht die zij van Jezus hebben ontvangen om te verkondigen, te leiden, te dopen en zonden te vergeven. Duizenden toehoorders, allemaal joden, komen tot geloof, keren zich af van het kwaad dat ze hebben bedreven en laten zich dopen in de naam van Jezus Christus (Hand. 2,1-41). Zij vormen de eerste gemeenschappen van christengelovigen. De Kerk maakt op deze eerste Pinksterdag in Jeruzalem een begin met de vervulling van haar wereldwijde zending onder joden en onder niet-joden. Deze zending zal voortduren tot het einde der tijden.

Programma: 

  • 09.00 uur, Heilige Mis, Genadekapel
  • 10.30 uur, Heilige Mis, Bedevaartkapel
  • 15.00 – 15.45, Aanbidding in de Genadekapel en biechtgelegenheid in de Bedevaartkapel
  • 16.00 uur, Heilige Mis, Genadekapel

Het evenement is afgelopen.

Datum

mei 19 2024
Verlopen!

Tijd

Gehele dag
QR code