maria-visitatie

Feest van Maria Visitatie / Synodegebed

Op en rond woensdag 31 mei 2023 (Maria Visitatie) wordt er op verschillende plaatsen in Nederland gebeden tijdens Maria gebedsvieringen ter voorbereiding op de komende Bisschoppensynode. Een van die plaatsen is het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Genadekapel

10.30 uur Rozenkransgebed
11.00 uur Eucharistieviering
11.45 uur Eucharistische aanbidding
Mgr. Hendriks

Synodegebed tot de Heilige Geest:
“Wij staan voor U, Heilige Geest”

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Datum

mei 31 2023
Verlopen!

Tijd

10:30 - 13:00

Locatie

Genadekapel
Kapellaan 144