WORKSHOPS & EVENEMENTEN

IN HET HEILIGDOM OLVTERNOOD


Lezingen, workshops & concerten


Van 25 maart tot en met 25 september is op het Heiligdom de buitententoonstelling In het begin: Ode aan de natuur te vinden.

Hieronder de activiteiten die samen met de tentoonstelling ons programma Natuur & Geloof vormen. We hopen je op het Heiligdom te mogen begroeten en verwonderen en bezinnen ons graag samen met jou over onze relatie met de natuur. Let op: de factuur die je ontvangt, is tevens je toegangsbewijs!