In dialoog over ons gemeenschappelijke huis

Lezing | In dialoog over ons gemeenschappelijke huis

Laudato Si’ en Ecomodernisme,
met Prof. Dr. Erik Sengers en Drs. Marcel Crok

De natuur vormt een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving en voorziet met zuurstof en voeding in ons bestaan. Hoe staat het er eigenlijk voor met die leefomgeving, nu en op de langere termijn? En hoe ver strekt onze invloed eigenlijk om hier een positieve impuls aan te geven? Er zijn veel verschillende gezichtspunten.

Op zondagmiddag 29 oktober organiseert OLV ter Nood een bijeenkomst waarbij twee verschillende perspectieven elkaar zullen ontmoeten, namelijk die van de encycliek ‘Laudato Si’ en die van het ‘Ecomodernisme’. U kunt zich aanmelden via de webshop.

Programma
Vanaf 13.00 uur Ontvangst
13.30 – 13.40 uur Welkom en introductie van sprekers door dagvoorzitter
13.40 – 14.10 uur Dr. Erik Sengers over Laudato Si’
14.15 – 14.45 uur Marcel Crok over Ecomodernisme

14.45 – 15.15 uur Pauze

15.15 – 15.45 uur Gesprek tussen Marcel Crok en Erik Sengers
15.45 – 16.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen vanuit het publiek
16.15 uur Borrel
17.00 uur Einde

Dagvoorzitter dr. Daan van Schalkwijk, bioloog

Prijs 
€15,00 (inclusief koffie/thee en een hapje en drankje)

Aanmelden
Meld u aan via de webshop.

Locatie
Onze Lieve Vrouw ter Nood. De exacte locatie/zaal volgt nog.

Over de bijeenkomst

In het kader van het jaarthema Natuur en Geloof van OLV ter Nood hebben inmiddels al vele activiteiten plaatsgevonden, waaronder een aantal lezingen. Deze zijn over het algemeen met belangstelling en enthousiasme ontvangen. Dit is ook niet verwonderlijk, want je merkt in onze samenleving dat de vraag hoe we ons tot de natuur verhouden velen bezighoudt.

Encycliek Laudato Si’
2015 is een bijzonder jaar voor wat betreft het nadenken over onze relatie met de natuur. In dat jaar kwam namelijk de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus uit, die precies over dit onderwerp gaat: ‘Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis.’ De Latijnse woorden ‘Laudato Si’ verwijzen naar het loflied van de heilige Franciscus op de schepping. Een van de centrale begrippen in de encycliek is de term ‘ecologische bekering.’ De paus wijst hiermee op onze verantwoordelijkheid om mede zorg te dragen voor de schepping. Hij schrijft: ‘De roeping behoeders van Gods werk te zijn, praktisch handen en voeten te geven, vormt een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan. Het is niet iets vrijblijvends’ (LS 217). De paus maakt zich in zijn encycliek ernstig zorgen over de wereldwijde aantasting van het milieu (LS 2-3).

Ecomodernisme
Het jaar 2015 is ook het jaar van het uitkomen van het zogenaamde Ecomodernistisch Manifest, een handvest geschreven door academici, wetenschappers en campagnevoerders over de uitgangspunten voor het ecomodernisme. Maar wat is eigenlijk ecomodernisme? Het gaat hier om een groene stroming die streeft naar meer natuur en een schonere leefomgeving, maar veelal op andere manieren dan we gewend zijn van groene bewegingen. Zo zijn ecomodernisten voor kernenergie, gentechnologie, intensieve landbouw en economische groei (Ecomodernisme p. 7-8). Ecomodernisten leggen de nadruk op de positieve effecten van nieuwe technologische ontwikkelingen in het verleden, heden en toekomst (EM p.9).

Dialoog
Een belangrijk uitgangspunt van Laudato Si’ is voor de paus om met alle mensen van goede wil in dialoog te treden betreffende ons gemeenschappelijke thuis (LS 3). In antwoord op dit streven organiseert OLV ter Nood op zondagmiddag 29 oktober een bijeenkomst om deze dialoog te bevorderen. Prof. Dr. Erik Sengers en Drs. Marcel Crok zijn bereid gevonden om te komen spreken. Erik Sengers is hoogleraar geestelijke verzorging in de krijgsmacht aan de universiteit van Tilburg. Hij is tevens bestuurslid van het Centrum voor de sociale leer van de kerk en heeft veel geschreven over economie en sociale leer. Marcel Crok is afgestudeerd in de scheikunde. Hij is mede-auteur van het boek Ecomodernisme, het nieuwe denken over groen en groei (EM) uit 2017 en auteur van het boek De staat van het klimaat. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu was hij als reviewer betrokken bij het vijfde IPCC-rapport, het klimaatpanel van de VN.

Meer weten?
Indien u zich verder wilt verdiepen in dit thema, dan kunt u Laudato Si’ en het boek Ecomodernisme eenvoudig bestellen via de gebruikelijke kanalen op internet. Op de dag zelf zijn de werken ook te koop.

Het evenement is afgelopen.

Datum

okt 29 2023
Verlopen!

Tijd

13:30 - 17:00