5-9 april 2023 Retraite: Paastriduüm, over het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus

Deze heilige dagen staan helemaal in het teken van het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Op het heiligdom maken we de plechtigheden mee van Witte Donderdag tot en met Paaszondag.

Op woensdagavond gaan we, indien mogelijk, naar de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem voor de Chrismamis. In deze altijd weer indrukwekkende en feestelijke viering is de zegening en de wijding van de heilige oliën. Vanuit het gehele bisdom zijn priesters en diakens aanwezig en zij vernieuwen hun wijdingsbelofte en zingt het grote Kathedrale koor. Voor vervoer zal gezorgd worden.

Op Witte Donderdag vieren we in de avond de plechtige Heilige Mis mee.

Op Goede Vrijdag bidden we in de middag de kruisweg en in de avond is de grote plechtigheid van Goede Vrijdag.

Op Stille Zaterdag bereiden we ons voor op het vieren van het Pasen van de Heer met de Paaswake. Na een feestelijk paasontbijt gaan we naar de plechtige hoogmis van Pasen waarna we deze retraite besluiten met een feestelijk kopje koffie.

Deze dagen zijn geheel in stilte, ook tijdens de maaltijden, behalve het feestelijk middagmaal op Witte Donderdag als we de instelling van het priesterschap vieren.

De retraiteleider zal dagelijks één inleiding verzorgen en is hij tevens beschikbaar voor persoonlijke gesprekken.

Het evenement is afgelopen.

Datum

apr 05 - 09 2023
Verlopen!

Tijd

15:00 - 13:00

Kosten

€255,00

Locatie

Gastenhuis
Hoogeweg 65

Organisator

Pater Gerard Wijers s.s.s.
QR code