DONEER AAN ONZE LIEVE VROUW TER NOOD

DANK VOOR UW STEUN EN GODS ZEGEN!

UW HULP VAN GROTE WAARDE

Uw vrijgevigheid en ondersteuning zijn van grote waarde voor het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.
Hierdoor draagt u heel direct bij aan de missie van het heiligdom en alle activiteiten die de belangrijke boodschap uitdragen van Jezus Christus en Maria.

Geen registratie of account nodig. Doneer veilig en eenvoudig met iDeal. Dank voor uw vrijgevigheid!


DONEREN
HELPT U OOK MEE?

Naast vele vrijwilligers en het gebed van veel mensen is het Heiligdom voor een belangrijk deel afhankelijk van giften. Het is een uitdaging om ons Heiligdom steeds verder te laten groeien en bloeien, maar dankzij uw steun is het mogelijk! Wilt u bijdragen aan de missie van het Heiligdom? Dan vertrouwen we graag op uw gebed en op uw financiële steun. Hiermee ondersteunt u het onderhoud van het Heiligdom en andere zaken zoals onze programma’s in het Gastenhuis voor gezinnen, jongeren en vele andere activiteiten op het Heiligdom.

Dank voor uw vrijgevigheid!

ANBI-STATUS

Het heiligdom is door de belastingdienst erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent voor u dat giften aan het heiligdom aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting. Kijk HIER voor de voorwaarden. Kijk HIER voor de ANBI Verantwoording.

HOE KUNT U DONEREN?
  • Via deze webpagina: wij moedigen online donaties aan, vanwege het gemak en de veiligheid. U kunt ervoor kiezen om eenmalig te doneren of met herhaling, dit kunt u aangeven op het formulier. Uw donatie wordt veilig en encrypted verstuurd via iDeal.
  • Bij vieringen: Gedurende onze vieringen en bijeenkomsten is er meestal een moment waar u de mogelijkheid krijgt om te geven.
  • Vriend worden: wilt u een vriend van het heiligdom worden en structureel bijdragen? Neem graag contact met ons op!
  • Geschenken: Als u geschenken of activa wilt doneren, neem dan contact op om dit te overleggen.
Reguliere schenkingen:

Alle giften aan het Heiligdom zijn door de ANBI status aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebonden aftrek. Het fiscale voordeel hangt af van het belastingpercentage dat over de top van uw inkomen moet worden afgedragen. Afhankelijk van uw inkomen kan de besparing oplopen tot 51,75%.

Bij een drempelinkomen van bijvoorbeeld € 30.000 is het drempelbedrag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.

Periodieke schenkingen: maximaal profiteren van aftrekbaarheid

Bij periodieke schenkingen gelden niet de restricties zoals hierboven vermeld onder het kopje reguliere schenkingen. Periodieke schenkingen zijn dus volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Periodieke schenkingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

· een vast bedrag per jaar

· een termijn van ten minste vijf jaar

· administratieve vastlegging

Rekenvoorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld voor iemand die 38,1% belasting betaalt over zijn inkomen.

U schenkt aan het Heiligdom: € 100,00 per jaar

U krijgt terug van de fiscus: € 38,10 per jaar

U betaalt dus uiteindelijk: € 61,90 per jaar

Dit is een algemeen voorbeeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belastingadviseur.

Mocht u periodiek willen schenken aan Het Heiligdom, dan kunt u hier het formulier ‘overeenkomst periodieke schenking’ downloaden. Vul het formulier volledig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij ondertekenen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen administratie en sturen het ondertekende origineel naar u terug.

· OLV ter Nood overeenkomst periodieke schenking

Schenken per machtiging

Misschien is het afgeven van een machtiging iets voor u. Er wordt dan periodiek een bedrag van uw rekening afgeschreven ten gunste van het Heiligdom. Het hiervoor benodigde formulier ‘doorlopende SEPA machtiging’ kunt u via onderstaande link downloaden.

· OLV ter Nood doorlopende SEPA machtiging

Nalatenschappen
Het Heiligdom in uw testament opnemen:

Het is ook mogelijk om het Heiligdom op te nemen in uw testament. Om een testament op te maken moet u altijd bij de notaris langs om dit officieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hindernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo’n persoonlijk testament in overweging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te overlijden. Bovendien kan het voor u een hele geruststelling zijn als het testament eenmaal in orde is gemaakt.

Legaten en Erfstellingen:

De notaris zal u uitleggen dat u op twee verschillende manieren het Heiligdom kan gedenken in uw testament; met een legaat of een erfstelling.

Wat is een legaat?

Als u een vast bedrag opneemt in uw testament voor het Heiligdom, dan noemt men dit een legaat. Het is ook mogelijk om goederen zoals uw huis of inboedel als legaat aan te wijzen.

Wat is een erfstelling?

U kunt het Heiligdom tevens benoemen als erfgenaam in uw testament. U laat dan een percentage van uw totale vermogen na aan het Heiligdom.

Uw erfenis & erfbelasting:

Erfbelasting is de belasting die verschuldigd is over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Met andere woorden, mensen die een erfenis ontvangen, moeten daarvan een deel aan erfbelasting betalen. Het bedrag aan erfbelasting is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uitgekeerd. Kerkelijke instellingen zoals het Heiligdom zijn echter vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Er gaat dus geen geld van uw erfenis die bestemd is voor het Heiligdom naar de belasting.

Schenken vanuit het buitenland / Donating from abroad:

Om geld over te maken vanuit een ander land dan Nederland heeft u de volgende bankcode nodig: To transfer money from outside the Netherlands you will need the following banking code:

· BIC: INGBNL2A

Informatie voor de notaris:

De naam van de rechtspersoon is: Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, gevestigd op de Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

De instelling is een publiek kerkelijke rechtspersoon, als zodanig aangewezen door het bevoegd kerkelijk gezag. Dit is de bisschop van Haarlem-Amsterdam, ten dienste van de uitoefening van de rooms katholieke godsdienst, een en ander conform canon 116 §2, juncto de – canones 1230 tot en met 1233 Codex Iuris Canonici. Als zodanig is de instelling, op grond van artikel 7 van het Reglement voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, een zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, en bezit, krachtens artikel 2 van Boek van het Burgerlijk Wetboek, rechtspersoonlijkheid naar Nederlands Recht.

Vul uw gegevens in om te doneren

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer

Straat*

Postcode*

Plaats*

Land*

Bericht

Bedrag *Veilig betalen met iDeal


Wij helpen u graag

Heeft u een vraag over schenken of nalaten aan het Heiligdom? Stel die gerust aan onze medewerker fondswerving, Pieter Klaver, via telnr. 072-505 1073 of e-mailadres: pklaver(at)olvternood.nl.

pieter-klaver


OOK ONLINE AAN TE VRAGEN