Weekbrief Overzicht

Wie is mijn naaste?

Category: Meditatie / Speaker: Rector Jeroen de Wit
juli 12, 2019

Het Evangelie van vandaag, de 15de zondag door het jaar, is geen makkelijk Evangelie. Het zinnetje uit het boek Deuteronomium, in het eerste deel van het Evangelie, klinkt nog wel lekker in onze oren; het...

Vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten!

Category: Meditatie / Speaker: Zr. Esperanza SSVM
juli 07, 2019

Vandaag krijgen we geweldige woorden te horen “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Gaat dan, maar zie, Ik zend...

Heilige Harten van Jezus en Maria

Category: Feestdagen / Speaker: Pater Gerard Wijers s.s.s.
juni 29, 2019

Vrijdag 28 juni jl. (de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren) vierden we het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. De oorsprong van de Heilig Hartverering is heel Bijbels. Mozes verzekert het volk...

Hoogfeest van het Heilig Sacrament: Ga eens mee naar een stille plaats

Category: Feestdagen / Speaker: Pastoor Anton Overmars
juni 22, 2019

Als we op het einde van de maand juni zitten breekt er voor velen een tijd aan die anders is dan anders. De kerk heeft in de liturgie de Paastijd afgesloten met Pinksteren en nu...

Feest van de Heilige Drieëenheid

Category: Feestdagen / Speaker: Rector Jeroen de Wit
juni 16, 2019

Op de zondag na Pinksteren wordt in de Kerk het Feest van de Heilige Drieëenheid gevierd. We vieren dat onze God, een God is van drie-in-één; drie Personen, maar één God. Dit is een wezenlijk...

Kom Heilige Geest!

Category: Feestdagen, Meditatie / Speaker: Zr. Esperanza SSVM
juni 07, 2019

Beste broeders en zusters! Vandaag vieren we een speciale dag!! 50 dagen na de verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus, na de stille 10 dagen na zijn opstijging ten hemel, stuurt Hij ons de Vertrooster,...

Eenheid

Category: Feestdagen, Meditatie / Speaker: Pater Gerard Wijers s.s.s.
juni 01, 2019

Afgelopen week vierden wij Hemelvaart. Veertig dagen na zijn verrijzenis uit de doden is er voorgoed een einde gekomen aan het verblijf van de Mensenzoon op aarde. Toch hoorden wij dat de leerlingen met grote...

Hemelvaart van de Heer 2019

Category: Meditatie, Zusters / Speaker: Pastoor Anton Overmars
mei 26, 2019

Dierbare zusters en broeders, Vorige week lazen we in de weekbrief dat zuster Maria Vrede na jaren van trouwe aanwezigheid op het heiligdom hier in Heiloo, ons gaat verlaten om de communiteit in Brunssum te...