Voorstellen nieuw bestuurslid

Cees Backer bestuurslid bestuur

Aangezien er in het afgelopen jaar heel wat nieuwe personen in het bestuur en organisatie van het heiligdom zijn gekomen, proberen we deze af en toe aan u voor te stellen. Deze keer de beurt aan bestuurslid Cees Backer.

Mijn naam is Cees Backer en sinds vorig jaar ben ik toegetreden tot het bestuur van het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Graag vertel ik in deze nieuwsbrief iets meer over mijzelf. Ik ben woonachtig in het dorpje Velsen-Noord, vlakbij het Noordzeekanaal. Daar woon ik met mijn vrouw Ageeth en mijn zoon Robert. Mijn dochter Karin studeert in Delft (bouwkunde). Sinds lange tijd ben ik betrokken bij het parochiewerk in mijn eigen parochie (gewijd aan de heilige Jozef). Die betrokkenheid is ontstaan in de periode dat vanuit onze parochie geregeld jongeren naar Taizé gingen voor een week bezinning. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van pastoor Aad Vooges (een monnik uit de abdij van Egmond, die ook een tijd in het basispastoraat heeft gewerkt). Door het geloof samen met andere jongeren intens te beleven, ben ik heel erg betrokken geraakt bij het wel en wee van ons Rooms-Katholieke geloof. In mijn eigen parochie ben ik lector en assistent-penningmeester. Vorig jaar hadden we een heel druk jaar, omdat er groot onderhoud is gepleegd aan het kerkgebouw dat vrijwel  geheel met subsidies van de overheid en goede doelen is gerealiseerd.

Na het behalen van mijn VWO diploma ben ik gaan werken op een accountantskantoor en gestart met een studie die opleidde tot accountant. Na afronding van deze studie heb ik ook nog twee jaar op de Vrije Universiteit (Amsterdam) gestudeerd en de opleiding tot IT-auditor afgerond. Ik heb ongeveer 13 jaar gewerkt bij het accountants en consultancy bureau Deloitte. Eerst als accountant en later als IT-consultant. Dat werk heb ik met veel plezier en inzet gedaan, maar in 2001 ben ik overgestapt naar een sector die mij meer aansprak. Ik ben namelijk gaan werken voor de Konferentie Nederlandse Religieuzen (een koepelorganisatie voor de kloosters in Nederland). Sinds 2007 werk ik nog wel in dezelfde branche (kloosters en bisdommen), maar dan als kleine zelfstandige (ZZP).

Ik hoop op een goede manier te kunnen bijdragen aan het voortbestaan en succes van het diocesaan heiligdom. In het verleden kwam ik soms in de Genadekapel om er te bidden voor een bijzonder intentie. Daarbij werd ik altijd getroffen door de stilte en gewijde sfeer (behalve op de momenten dat de trein passeerde…). Sinds kort is de betrokkenheid bij de bijzonder plek in ons bisdom dus groter geworden en ik voelde dat vooral heel concreet tijdens de bijeenkomst in het kader van de 10 jarige vestiging van de zusters in Heiloo. Het enthousiasme van deze zusters raakte me diep en ook de onderlinge solidariteit van de mensen daar aanwezig. Ik hoop dat het met ons allen lukt om het heiligdom tot plek van geloof en aanbidding te behouden voor ons hele bisdom (voor heel Nederland) en het aantal pelgrims en andere bezoekers te laten groeien.

share