Volwassen catechese: Het Boek der Psalmen

olv-ter-nood-heiloo-volwassen-catechese-klaagmuur-jood-psalmen

De psalmen: de ademhaling van het godsdienstige leven

Voor de catechese-bijeenkomsten van het seizoen 2020 – 2021 willen we ons induiken in het Bijbelboek Psalmen. In de inleiding op de psalmen in de KBS-Bijbelvertaling staat:

“De psalmen zijn de ademhaling van Israëls godsdienstige leven. Zij zijn de neerslag van zijn geloof in Jahwe en zijn vertrouwen op zijn vaderlijke leiding; zij getuigen van zijn bewondering voor Gods grote daden, maar verwoorden ook zijn verslagenheid bij rampspoed. In al die wisselende uitingen van het menselijk gevoelsleven wordt men steeds getroffen door het persoonlijk karakter ervan: God is voor de bidder geen ver en onaantastbaar wezen, maar een vader die met zijn kinderen begaan is, een koning die recht en billijkheid wil, de schepper die toch heel dicht bij zijn schepselen staat. Ook Jezus heeft de psalmen gebeden; met de woorden van Ps. 31,6 in de mond gaf Hij op het kruis de geest.” Ook de bekende kruiswoorden: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten.” komen direct uit de psalmen (Ps. 22,2).”

De psalmen vormen het grootste deel van het dagelijks Getijdengebed van de Kerk. Ook in de protestantse diensten nemen de psalmen een belangrijke plaats in. De psalmen bevatten diep menselijke religieuze zielenroerselen en verbinden ons als Rooms-katholieken dus niet alleen met het Volk Israël, maar ook met onze protestantse medechristenen en uiteindelijk met heel de mensheid. Elke mens kan zich vroeg of laat wel herkennen in de vele situaties die in de psalmen aan bod komen.

Volwassen catechese agenda

De catechese-bijeenkomsten vinden plaats in het gastenhuis OLV ter Nood (Hoogeweg 65, Heiloo) van 19.30 uur tot 21.00 uur op de volgende woensdagavonden:

Jaar 2020
2 september
7 oktober
4 november
2 december

Jaar 2021
6 januari 2021
3 februari
3 maart
7 april (in Paasoctaaf)
12 mei (vóór Hemelvaartsdag)
2 juni
7 juli 2021

Iedereen is van harte welkom voor deze ontmoetingen.

Wil je iets vragen of meer weten? Neem contact op met het secretariaat (van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 15:00 uur):
Telefoon: 072-5051288
E-mail: info@olvternood.nl