Volg de H. Mis live via OLV ter Nood YouTube kanaal

corona-olv-ter-nood

Aanstaande zondag starten wij met het live uitzenden van de H. Mis via het Youtube kanaal van OLV ter Nood: youtube.com/user/olvternood.

Om 10.30 uur zal, God willende, de H. Mis live vanuit de kloosterkapel te volgen zijn. Deze H. Mis zal ook opgedragen worden voor de voor die zondag opgegeven intenties van het heiligdom.

Aangezien mensen momenteel op zondag niet fysiek ter Communie kunnen, volgt hierbij het gebed voor de Geestelijke Communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

Wanneer u op deze wijze online de H. Mis bewust mee-viert en u bidt ook het gebed voor de geestelijke Communie, mag u er op vertrouwen dat God u de genade schenkt naar het verlangen wat leeft in uw hart om met Hem verenigd te zijn.

Veel devotie,
Rector Jeroen

ps: Volg ons nieuwe Youtube kanaal voor vieringen op andere dagen, zoals misschien ook a.s. woensdag 25 maart, Maria Boodschap.