Vincentiusschool uit Volendam doet Antipestproject ‘Je bent een parel’

Vincentiusschool uit Volendam doet Antipestproject ‘Je bent een parel’

Vrijdag 30 januari mocht Onze Lieve Vrouw ter Nood zich verheugen in een bezoek van een schoolklas met kinderen van de Vincentiusschool uit Volendam. Behalve de kinderen waren ook de directeur, enkele docenten en moeders meegekomen. Nadat de bus was aangekomen werden de kinderen ontvangen door rector Beemster en de zusters. Aangekomen in ontmoetingscentrum ‘Het Oesdom’ werd eerst even ‘gecheckt’ of de kinderen wel enthousiast waren. Hiervoor werd de speciaal ontwikkelde ‘decibel-juicht-test’ gedaan. Nadat de rector had afgeteld werd het enthousiasme van de kinderen vervolgens afgemeten aan het aantal decibels dat ze voorbrachten met hun gejuich. Na een voorzichtig begin, en nadat ook de handen en de voeten, én ook de leerkrachten en de moeders meejuichten, gaf de jury, zuster Fidei, haar eindoordeel: ‘dolenthousiast’. Daarna vertelde zuster Santa het verhaal over de bedevaartplaats en werd de kracht van het water uit ‘Het Putje’ nog eens verduidelijkt met wonderlijke voorvallen die zich in recent verleden hadden voorgedaan.

Antipestprogramma

De dag werd voortgezet in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’, waar, na de limonade en het ‘tussendoortje’,  de rector het aangrijpende verhaal ‘Margot wordt gepest’ vertelde. Het werd muisstil. Het verhaal vormde de insteek om met elkaar in gesprek te gaan over ‘wat echt niet kan: pesten’.  Rector Beemster vertelde dat God,  die veel van de mensen houdt, naar ons toegekomen is in de persoon van Jezus, die ons de opdracht heeft gegeven de wereld mooi te maken, volgens de woorden “Bemint God boven alles en de naaste als jezelf”. Na de uitleg gingen de kinderen in deelgroepjes uit elkaar om na te denken over een aantal praktische voorbeelden, waarin een keuze gemaakt kon worden, ‘dit maakt Jezus blij’… of, ‘dit doet Jezus, God, verdriet’… Vervolgens werd met moeder overste, zuster Iuxta, het bibliodrama van de blinde Bartimeus, gespeeld. De kinderen werd geleerd dat de hoewel Bartimeus, door volgelingen van Jezus werd buitengesloten, juist hij door Jezus werd uitgenodigd om bij Hem te komen.

Ontspanning

Na de middagboterham was er tijd voor ontspanning. Omdat het heerlijk weer was, en omdat er sneeuw lag, werd met de kinderen, moeders en docenten, een sneeuwballengevecht georganiseerd en tenslotte nog een sneeuwpop gebouwd. Aansluitend werd nog een mooie film gekeken over de schepping en werd aanvullend door rector Beemster nog gezegd, dat wat anderen ook vinden en denken en zeggen over ons, ieder mens een parel is in Gods hand. Dit werd voor de kinderen ook zichtbaar gemaakt in het knutselwerkje dat ze maakten en mee naar huis mochten nemen.

Bidden en waterputten

De dag werd afgesloten in de Genadekapel waar de zuster Iuxta samen met de kinderen een noveenkaars opstak en bad: Heer onze God, Jezus, ik dank U dat U mij  geschapen hebt en dat U van mij houdt, zoals ik ben.  U houdt van alle mensen evenveel. Allen zijn we voor U als  een parel  in uw hand.  Ook ik wil uw vriend of  vriendin zijn, door goed te zijn voor iedereen.  Dat vind ik soms  moeilijk, en daarom vraag ik U, bescherm mij tegen boze gedachten,  en leer mij ieder mens zien, zoals U naar mij kijkt. Daarom wil ik bidden: Onze Vader … Wees Gegroet…. Tot besluit nog even snel van het heilzame water drinken en terug naar Volendam.

Vincentiusschool Volendam 001 Vincentiusschool Volendam 004 Vincentiusschool Volendam 011

Vincentiusschool Volendam 008 Vincentiusschool Volendam 007 Vincentiusschool Volendam 012

Vincentiusschool Volendam 021 Vincentiusschool Volendam 022 Vincentiusschool Volendam 023

Vincentiusschool Volendam 032 Vincentiusschool Volendam 035 Vincentiusschool Volendam 038

Vincentiusschool Volendam 040

 

 

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.