Verslag onderscheidingsdag levensvragen

wat-is-jouw-roeping

De maandag na afgelopen Pinksteren kwamen een stuk of twaalf jongeren in Heiloo bij elkaar voor de onderscheidingsdag levensvragen. Een dag ingericht rondom het thema roeping, waarin werd uitgelegd hoe jongeren hun roeping kunnen vinden met behulp van gebed en geestelijke begeleiding. De dag bracht veel rust en nieuwe handvaten bij de deelnemende jongeren.

Heb Jezus lief

Veel van de jongeren kenden elkaar al waardoor de dag op informele wijze van start kon gaan. Na een kopje koffie of thee en een voorstelrondje begon rector Jeroen de Wit met het Bijbelverhaal over de aanstelling van Petrus. Jezus vraagt driemaal aan Petrus of hij Hem liefheeft, steeds gevolgd door een antwoord waarin Petrus’ taak duidelijk wordt. De kern van het verhaal was dat de jongeren eerst Jezus lief moeten hebben, van Hem moeten houden, voor zij hun roeping zullen ontdekken. Na het verhaal van Petrus vertelde de rector zijn eigen levensverhaal en hoe hij zijn roeping heeft ontdekt. Hieruit bleek opnieuw het belang van een relatie met Jezus en vooral de rust die ontstaat wanneer God je voor een bepaalde levensstaat roept.

Wat is de situatie nu?

Rond het middaguur werd de Heilige Mis gevierd en de lunch gedeeld. Pastoor Smith arriveerde tijdens de lunch en gaf daarna twee inleidingen gevolgd door een moment van aanbidding. Tijdens de eerste inleiding werd de jongeren gevraagd na te denken over waar zij nu stonden met behulp van de vragen ‘Waar sta ik in mijn leven?’ en ‘Waar sta ik in mijn geloof?’. Er was niets goed of fout. Het was vooral belangrijk dat erkend werd hoe de situatie er nu voor stond en dat mochten de jongeren uitspreken naar Jezus tijdens een moment van gebed.

Neem de tijd

Na het moment van gebed met ruimte voor een gesprek met de rector, pastoor Smith of een zuster, kwam de volgende inleiding waarin de jongeren werd uitgedaagd om na te denken over hoe zij tegenover de verschillende roepingen staan en wat een volgende stap zou kunnen zijn in hun onderscheidingsweg. Gedurende deze inleiding werd duidelijk dat de jongeren zich eerst beschikbaar moeten stellen, wat alleen kan als ze God liefhebben en Hem in Zijn plan volkomen vertrouwen. Daarnaast drukte Pastoor Smith de jongeren op het hart dat zij de tijd moesten nemen om hun roeping te onderscheiden met behulp van gebed. Niet uitgaan van een teken. “Prima als je een weekend bij de zusters hebt doorgebracht en je het geweldig vond, maar leg dat naast je neer en ga verder in je onderscheiding.” Ook werd de jongeren op het hart gedrukt dat ze deze weg niet alleen moeten gaan maar zich moeten laten leiden door een geestelijk begeleider.

Heb je vragen? Wil je spreken met een priester of een zuster naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op de rector van het Heiligdom, een priester of de zusters. Dat kan eenvoudig door contact op te nemen met het secretariaat.