Tag: Verrijzenis


20
apr 2019
Jezus-verschijning-paasoctaaf-2018-olv-ter-nood-heiloo

Pasen, het grootste feest van het christelijk geloof Op zondag 21 april 2019 vieren wij Pasen, het grootste feest van ons christelijk geloof: De doorgang (Pesach; Pasen) van Christus door lijden en sterven heen naar de verrijzenis uit de dood. Met zijn verrijzenis uit de dood is Christus de eerstgeborene van een nieuwe schepping en heeft Hij zijn volgelingen vrijgemaakt van wet en zonde tot eeuwig leven bij de Vader in de hemel. Christus’ verrijzenis uit de dood is de blijvende bron en het fundament van ons geloof. Pasen, onze joodse wortels......

Lees meer