Tag: Maria


10
jun 2019
pinksteren-olv-ter-nood-heiloo

In 2018 heeft de Romeinse congregatie voor de eredienst de verplichte gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk, op tweede pinksterdag ingevoerd. Maria neemt in de beleving van ons christelijk geloof een geheel eigen en belangrijke plaats in. De Zwitserse theoloog kardinaal Hans Urs von Balthasar (1905-1988) ontwikkelde bijbels gefundeerde, wetenschappelijk verantwoorde beschouwingen van Maria en van Petrus, als vertegenwoordiger van de Twaalf apostelen, en beschreef aan de hand van die beschouwingen verschillende kenmerken van het leven van de Kerk. Petrus en de Twaalf apostelen, schrijft Von Balthasar, waren allen mannen. Zij......

Lees meer


maria-beeld-onze-lieve-vrouw-ter-nood-mariaverering

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Bedevaartskapel 11.30 uur: Rozenkransgebed 12:00 uur: H. Mis. – Hoofdcelebrant mgr. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht 14:15 uur: Aanbidding van het Allerheiligste 15:00 uur: Lof Genadekapel Sri Lankese gemeenschap 18:30 H. Mis en...


Lees meer