Tag: Maria tenhemelopneming


maria-beeld-onze-lieve-vrouw-ter-nood-mariaverering

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Bedevaartskapel 11.30 uur: Rozenkransgebed 12:00 uur: H. Mis. – Hoofdcelebrant mgr. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht 14:15 uur: Aanbidding van het Allerheiligste 15:00 uur: Lof Genadekapel Sri Lankese gemeenschap 18:30 H. Mis en...


Lees meer